Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bostäder och byggnader

Här hittar du alla planerade eller pågående projekt som rör bostäder eller andra typer av byggnader.

 • Vision över hur Pulsenområdet kan bli.  Ny detaljplan, Pulsenområdet
  Ett digitalt distrikt med bostäder och kontor med vatten och grönska i nära anslutning. Vi vill att centrum ska växa med fler bostäder och arbetsplatser i Pulsenområdet! Viskan ska göras mer tillgänglig och Viskans park kommer gå genom området.
 • Visionsbild över hur Sjömarkens förskola kommer se ut när den är klar Ny förskola, Strandkullen i Sjömarken
  En ny förskola, Badstrandsvägens förskola, ska byggas i Sjömarken. Förskolan kommer att ha åtta hemvister, uppdelade för yngre och äldre barn, och med plats för totalt 100 barn.
 • Visionsskiss över hur skolan kommer se ut utifrån. Träpanel och stora fönster. Tak täckt av växter. Ny förskola, Äventyret, i Sparsör
  En ny förskola, Äventyrets förskola, ska byggas på Vinkelvägen i Sparsör. Förskolan kommer ha nio hemvister med plats för totalt 120 barn uppdelat för yngre och äldre barn.
 • Visonsskiss av Fredriksborgskolan. Ny grundskola F-9, Fredriksborgskolan, på Gässlösa
  För första gången på 28 år så bygger vi en helt ny grundskola i Borås. Fredriksborgskolan kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen Gässlösa som håller på att byggas i södra Borås.
 • Visionsskiss av Borås nya ishall.  Ny ishall i Knalleland
  En ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området i Knalleland där Leos lekland tidigare låg. Den nya ishallen kommer att ha två fullstora isytor.
 • Sjöbohuset visionsskiss Nytt aktivitetshus på Sjöbo
  Vi bygger ett nytt aktivitetshus på Sjöbo och samlar flera verksamheter under samma tak.
 • Fasaden på nuvarande Bäckängsgymnasiet. Nytt campus för Bäckängsgymnasiet
  Bäckängsgymnasiet i centrala Borås byggs om och byggs till. Byggprojektet innebär att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan oc...
 • Visionsskiss av vård- och omsorgsboendet Kristinegränd Nytt vård- och omsorgsboende, Kristinegränd, på Kristineberg
  Vi bygger ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre på Kristineberg. Kristinegränd vård- och omsorgsboende består av 73 lägenheter fördelade på fyra våningsplan och boendet har preliminär inflyttning i januari 2025.
 • Idrottsplan Ombyggnad av Boråshallen på Göta
  Vi bygger om och moderniserar Boråshallen, främst omklädningsrummen vid A-hallen. Vi har fokus på tillgänglighet för användarna och förutom omklädningsrummen så ska tillgängligheten ses över i hallen och i entrén. Även logistiken ska förbättras.
 • Ombyggnad av Gässlösaskogen
  Gässlösaskogen är en av de södraste delarna av Viskans park-projektet. Där kommer vi att bygga en gångväg från Visthusparken på Kristineberg ner förbi den nya Fredriksborgsskolan och fram till Gässlösa och Götas södra delar. Syftet är att koppla...
 • Översiktsbild av Götavallen med utmarkerat projektområde Ombyggnad av Götavallen
  Vi ska bygga om Götavallen och göra den till en ny stadsdelspark och möteplats på Göta. Parken blir viktig som en grön plats för rörelse och nöje. Götavallen ska också fungera som en knutpunkt som binder samman olika områden i Borås. Arbetet kom...
 • Vägkurva Ombyggnad av Nabbamotet
  Vi bygger om Nabbamotet för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Arbetet kommer pågå i ungefär ett års tid. Tillsammans med Trafikverket breddar vi på- och avfartsramperna och bygger rondeller på vardera sidan av riksväg 40.
 • En visionsbild över hur Hallbergsbron och delar av Stadsparken kommer se ut.  Ombyggnad av Stadsparken i Centrum
  Vi bygger om delar av Stadsparken kring Hallbergsbron och parkdelen mot Sven Eriksongatan. Arbetet kommer göras i olika etapper.
 • Visionsskiss av Särlaskolan efter ombyggnationen. Ombyggnad av Särlaskolan 7-9 på Norrby
  Särlaskolan i centrala Borås byggs om och byggs till. Skolan byggs om för att rymma cirka 500 elever i årskurs 7-9. Om- och tillbyggnaden innebär bland annat specialsalar, grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor.
 • Kategoribild Park Ombyggnad av Viskaslänten
  Vi ska bygga om Viskaslänten och förvandla den till ett grönområde med varierade ytor bestående av bland annat park-, skogs- och ängsmark.Stigarna renoveras och området får ny belysning och bänkar. I skogsdelen av Viskaslänten bygger vi en gång-...
 • Sven Eriksonsgymnasiet Utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet
  Antalet elever på Sven Eriksonsgymnasiet ökar och de befintliga lokalerna räcker inte till. Därför planerar vi för en utbyggnad.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bostäder och byggnader

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett stängsel framför slamlagunen, som liknar en vanlig våtmark med vass och en liten vattensamling. Foto: Kennet Öhlund Publicerad

  Nytt stängsel kring slamlagunen

  Den här veckan börjar arbetet med att sätta upp ett permanent stängsel kring den så kallade slamlagunen i skogsterrängen bakom Blå Stjärnans Djursjukhus. Ett me...
 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
Ikon: Kalender

Kalender