Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsbo, del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1617 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 att ingå markanvisningsavtal med sökanden enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsen gav i samma beslut Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Bergsäter 1:1 för bebyggelse, om möjligt i samma detaljplan som för övriga delar av Bergsäterskullen.

Planuppdraget grundar sig på att en exploatör inkommit med begäran om markanvisning för del av Bergsäter 1:1, intill korsningen Söderhöjdsgatan/Söderåsgatan/Backadalsstigen. Sökanden vill bygga fyra till fem flerbostadshus på platsen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-17 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också att det ska utredas om aktuellt område kan tas med i samma detaljplan som Bergsäterskullen, BN 2019-1381.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergsbo.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-05] Bergsbo, del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol