Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Vitsippan 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-456 | Huvudsaklig användning: Kontor | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-23 i beslut § SBN 2017-74 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen ett förnyat uppdrag att upprätta detaljplan för Vitsippan 1 med flera med syfte att bebygga platsen med ett högt hus med bostäder och centrumändamål. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen har ändrats och att det finns nya riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs ville förvaltningen skapa ett nytt ärende och säkerställa att förvaltningen i planarbetet kunde använda den nyaste versionen av bullerriktlinjer och plan- och bygglagen.

Detaljplanen var på samråd 29 oktober – den 10 december 2012. Sedan dess har den tilltänkta exploatören dragit sig ur och syftet med planen har därefter ändrats till att i huvudsak fokusera på hotell och kontor. Arbetet med detaljplan och markanvisningstävling är just nu pausat, och detaljplanen ingår inte i produktionsplanen.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Centrum, Vitsippan 1 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol