Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommun och politik

Borås Stad styrs av politiker
som väljs av oss som bor i Borås.
Valen hålls vart fjärde år.
Genom ditt val påverkar du
vilka politiker som ska
bestämma i Borås.
De kallas förtroendevalda.

De förtroendevalda sitter i Kommunfullmäktige
som bestämmer i Borås Stad.

De sitter också i nämnder
som har olika uppdrag.

Nämnderna styr förvaltningar
som sköter arbetet i kommunen.

Om kommunens organisation

Möten och beslut

Här kan du följa hur det går till
när politikerna i Borås Stad
beslutar om olika frågor.

Här på webbplatsen finns
alla dokument och handlingar
i de frågor och ärenden
som Kommunfullmäktige och nämnder
beslutar om.

Möten och beslut

Webbdiarium

I Borås Stads diarium kan du
hitta handlingar från Borås Stads
nämnder och förvaltningar.

Webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inflytande och dialog

Du som bor i Borås kan
påverka hur staden styrs
när du väljer vilka politiker
som ska sitta i Borås Stads
Kommunfullmäktige.

Borås Stad ordnar ibland även
något som kallas medborgardialoger.
Då frågar politikerna vad
människor som bor i Borås
tycker i olika frågor.

Inflytande och dialog

Pengar och budget

Inför varje nytt år beslutar
Kommunfullmäktige vad
de ska göra med de pengar
som kommunen har ansvar för.
Det kallas att man beslutar
om kommunens budget.

Borås Stads budget

Sociala medier

Borås Stad finns i sociala medier,
till exempel på Facebook och Instagram.
Där kan du följa olika förskolor,
äldreboenden och projekt.

Sociala medier

Press och media

Här finns information
som i första hand vänder sig
till dig som arbetar inom media.

Här finns bland annat
pressmeddelanden,
kontaktpersoner och pressbilder.

Press och media

Självservice

All självservice inom kommun och politik

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommun och politik

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol