Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kontakt med politiker

Här kan du läsa om hur
du kan komma i kontakt med
de politiker som styr i Borås.

Medborgardialog

Ibland bjuder politikerna in
personer som bor i Borås
till möten för att få reda på
vad de tycker om olika frågor.

Det kallas att de bjuder in till
en medborgardialog.

Medborgardialog

Borås förslaget
Har du kommit på ett förslag
som du tycker att politikerna
i Borås Stad ska ta del av?
Då kan du skicka in det via webben.

Sedan kan andra personer
som tycker som du också
skriva under ditt förslag.

Du kan också skriva under
förslag som andra har skrivit,
om du håller med dem.

Boråsförslaget

Medborgarråd

Borås Stad har tre sorters
så kallade medborgarråd.
Där ingår personer
som framför synpunkter
som är viktiga för en viss grupp.

Råden för fram
synpunkter som gäller ungdomar,
pensionärer och personer
som har en funktionsnedsättning.

Medborgarråden får ofta möjlighet
att tycka till om olika förslag
som politikerna ska besluta om.

Medborgarråd

Allmänhetens frågestund

Några gånger varje år kan
vem som helst ställa frågor
till Kommunfullmäktige och
till andra politiska nämnder
på deras möten.

Det kallas allmänhetens frågestund.

Du kan läsa när de olika
nämnderna har frågestunder
på den sida där du kan läsa
när nämnderna har sina möten.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontakt med politiker

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol