Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inflytande och dialog

Under denna sida hittar du de några sätt som finns för att prata med och ställa frågor till våra politiker.

Boråsförslaget
Påverka och utveckla Borås genom att lämna din idé till våra politiker eller genom att rösta på andras förslag. Alla som bor, verkar eller är engagerade i stadens frågor kan lämna förslag och rösta på andras förslag.

Pratbubblor

Medborgardialog
Medborgardialog eller politikerdialog som det också skulle kunna kallas är ett sätt för politikerna att bjuda in medborgar till ett möte för att får veta vad medborgarna tycker.

En grupp bestående

Medborgarråd
I Borås Stad finns tre medborgarråd. Medborgarråden är till för att stärka inflyttande från respektive grupp och ge möjlighet till samråd och information. 

Folksamling som räcker upp händerna.

Allmänhetens frågestund
Några gånger per år ger Kommunfullmäktige och våra nämnder möjligheter till allmänheten att ställa frågor. När detta är ser du på respektive nämnds sammanträdesinformation.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inflytande och dialog

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender