Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunens organisation

Det finns många verksamheter
som måste fungera i Borås.
Bland annat ska barn och unga
få gå i en bra skola,
och äldre ska få bra omsorg
när de inte klarar sig själva längre.

Vi som arbetar inom Borås Stad
vill att dessa verksamheter
ska fungera så bra som möjligt.

Mycket av det Borås Stad gör
står i olika lagar som vi måste följa.
Lagarna gäller till exempel miljö,
socialtjänst, skola och äldrevård.

För varje område i kommunen
finns två delar som tillsammans
ser till att Borås stad följer lagarna
och ger dig bra service.

Den första delen kallas
nämnd eller styrelse.
Här sitter politiker som beslutar
vad som ska göras.

Politikerna i Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.
bestämmer vilka nämnder och styrelser
som ska finnas i Borås Stad.
De bestämmer också
vilka personer som ska sitta i dem.

Kommunfullmäktige

Den andra delen kallas förvaltning.
Förvaltningen bestämmer
hur det politikerna bestämt ska göras.

Från den 1 januari 2017 finns det
19 nämnder och 16 förvaltningar
i Borås Stad.

Till förvaltningen hör också
alla anställda som ser till
att verksamheten fungerar.

Det kan vara lärare, bibliotekarier,
undersköterskor, vaktmästare,
ekonomer och andra som jobbar
i Borås Stad.

En del verksamheter drivs
i kommunala bolag, vilket är
bolag som ägs av kommunen.

Bolagen arbetar med
till exempel vatten och avlopp,
energi och parkering.

Kommunala bolag

Om det brinner ska du ringa
till Räddningstjänsten
som ofta kallas brandkåren.
I Borås sköts räddningstjänsten
av Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunens organisation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol