Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Digital business

Vi söker dig som är eller har varit inne i arbetslivet och vill bredda dina kunskaper för bättre framtida möjligheter. Digital Business syftar till de verktyg företag kan använda för att optimera sin verksamhet online, så som SEO, analys, uppföljning av kampanjer och sociala medier. Kursen startar i höst med stor möjlighet att läsa i egen takt.

Sök till Digital business

 • Sista ansökningsdag: Ansökningen stängd
 • Nästa start: 28 september
 • Examen: December 2020
Tre personer pratar vid en dator

Kortfakta om utbildningen

 • Poäng: 35 YH-poäng
 • Längd: 14 veckor
 • Studieform: Platsbunden i Borås
  Så här i Corona-tider innebär det att kursen ges på plats i Borås men du kan även följa den på distans även om det inte är en distansutbildning.
 • Studietakt: Halvtid 50 %
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
 • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Lars Mansén, 0705-60 61 90
E-post: Lars Mansén

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Utbildningen ger dig kompetens att optimera ditt företags verksamhet online genom SEO, analys, uppföljning av kampanjer och sociala medier.

Utbildningens mål

Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper om/i

 • att redogöra för och förstå nyttan med olika digitala
 • marknadsföringskanaler och åtgärder
 • vikten av sökmotoroptimering och hur man strategiskt arbetar med det
 • hur sökmotorer fungerar och vad de lägger vikt vid
 • mätteknik och mätvärden
 • användarstrategier i Facebook-annonsering

Efter utbildningen kommer du att ha färdighet i att:

 • installera och förbereda Google analytics för analys av trafikdata för webbplatser
 • sätta målvärde (KPI) för en webbplats
 • analysera, tolka rapporter och mätvärden ur Google analytics samt föreslå förbättringar/förändringar
 • sätta upp och tolka värden i Google adwords
 • ge förslag på förbättringar för att öka affärsnyttan för en webbplats ur SEO-perspektiv

Efter utbildningen kommer du att ha kompetens att:

 • självständigt analysera och tolka rapporter ur Google Analytics samt
  redogöra för förbättringar som kan implementeras på webbplatsen för
  att öka affärsnyttan

Upplägg

Utbildningen kommer att ske med 50% studietakt. För den studerande som inte är beroende av studiemedel kan genomgå kursen med anpassad studietakt. Utbildningen måste vara avslutad senast 2020-12-31. I samband med antagningen upprättas en individuell studieplan tillsammans med den studerande och då tas hänsyn till den studerandes förutsättningar samt i förekommande fall även till den studerandes arbetssituation.

Distanskursen, består av föreläsningar i realtid via telebild – eller om så önskas fysiskt på plats -och några förinspelade föreläsningar. Mellan föreläsningarna följer den studerande studierna på lärplattformen PING PONG, där förinspelat material finns, litteraturhänvisningar, inlämningsuppgifter och annat som behövs för att på ett pedagogiskt sätt kunna följa utbildningen.

Lärare finns på plats på 20 %, vilket innebär en dag per vecka och som den studerande har tillgång till antingen på plats på Borås Yrkeshögskola eller via telefon eller via lärplattformen för handledning och uppföljning av studierna samt av examinationsuppgifterna. Läraren följer upp de studerande kontinuerligt för att säkerställa att de följer sina individuella planer.

Examinationsuppgifter kommer att bestå av inlämningsuppgifter, reflektionsuppgifter kopplade till teori och projektuppgifter. Läraren följer de studerandes progression och utveckling under hela kursen och bedömningen kommer att ske formativt under projektets gång.

För YH-verksamheten ansvarar rektor. UL har det övergripande ansvaret för utbildning, kontakten med LG, anställer och kvalitetssäkrar lärare. Som stöd till UL finns en skoladministratör, resursteam av specialpedagog och kurator. En lärare kommer att tillsättas som ansvarar för utbildningens upplägg, följer de studerandes progression samt för att utbildningens innehåll och pedagogik kvalitetssäkras.

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens.

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt 2 års arbetslivserfarenhet inom e-handel, handel eller stödnäringar till handel som IT och logistik.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Arbetsgivarintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser så sker urval bland behöriga sökande baserat på betyg och yrkeserfarenhet.

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningsbevis utfärdas efter avslutad utbildning.


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Digital business

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol