Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stadsbyggnadsprogrammet: Staden vid parken

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken konkretiserar och skapar förutsättningar för stadens vision om en fem kilometer lång park - Viskans park. I samhällsbyggnadsprocessen fungerar programmet som ett övergripande styrdokument.

Där Viskans park kommer passera eller går igenom en fastighet är parken en förutsättning för utvecklingen av området.

En AI-genererad visionsskiss över Sandwalls plats och Borås centrum

En AI-genererad visionsskiss över Sandwalls plats och Borås centrum.

Vad säger programmet?

Programmet förklarar fördelarna med Viskans park och visar en skiss över parkens planerade sträckning mellan Gässlösa och Rya Åsar. Den lyfter också förutsättningarna som finns för ett genomförande och tydliggör att det krävs mycket arbete för att parken ska bli verklighet.

Programmet sår frön för arbetet framåt genom att presentera flera administrativa och fysiska projekt som behöver genomföras. De administrativa projekten, exempelvis tidplan och finansiering, behöver färdigställas tidigt för att underlätta för pågående och kommande fysiska projekt. Programmet föreslår också en organisation som ansvarar för det fortsatta arbetet.

Stadsbyggnadsprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige den 18 mars 2021.

Staden vid parken Pdf, 8.8 MB.

Gestaltningsstrategin: En bilaga till Stadsbyggnadsprogrammet

Dokumentet fungerar som en bilaga till Stadsbyggnadsprogrammet och är tänkt att formulera en gestaltningsstrategi för hela stråket.

Gestaltningsstrategi för Viskans park

Uppföljning

Stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid parken" ska fungera under parkens totala utbyggnad. Stadsbyggnadsprogrammet ska följas upp och vid behov revideras löpande under utbyggnadstiden. Inledningsvis bör uppföljning ske ofta för att säkerställa att alla administrativa projekt är i fas. För att belysa behovet av att avsätta resurser för uppföljning finns det omnämnt som ett delprojekt.

Finansiering

För en jämn utbyggnad av parken under lång tid föreslås att det löpande genomförs en blandning av de komplexa, mer kostsamma åtgärderna och de enklare, mindre kostsamma och därmed snabbare åtgärderna.

Kommunstyrelsen äger investering och driftmedel för de kommunala medlen. Styrgruppen tar fram förslag på budgetfördelning i samband med den årliga budgetprocessen. Kommunala budgetmedel ska alltid ges för investering och drift ihop. Parken kräver dock nya lösningar för samarbete och gemensamma finansieringsmodeller mellan kommunen och privata aktörer. För att möjliggöra ett förverkligande av parken föreslås ett delprojekt där finansieringslösningar utreds och befästs.

Kommunikation

När ett projekt sträcker sig över en byggperiod på kring 10-20 år är det viktigt med kommunikation. Det är också viktigt att prata både om helheten och om delarna. Varje delprojekt ska sättas in i kontexten det är en del av, men det ska också pekas på nyttan för olika målgrupper med just det färdigställda delprojektet. Varje plats är viktig och ska bidra både i sin enskildhet idag och till helheten i framtiden.

Kommunikation pågår parallellt med hela processen. För att belysa behovet av att avsätta resurser för kommunikation finns det därför omnämnt som ett delprojekt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsbyggnadsprogrammet: Staden vid parken

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Nybron Publicerad

  Vi bygger en ny Nybro

  Efter sommaren är det äntligen dags för Nybron att byggas om! Den nya bron kommer att göra det lättare för fordonstrafik, gångtrafikanter och cyklister att ta s...
 • En brygga i Dalsjön Publicerad

  Vattenkvalitén i Dalsjön är godkänd

  Den senaste provtagningen av vattnet vid Dalsjöns badplats visar på godkända nivåer. Därför tas avrådan från bad bort och det är återigen fritt fram att bada vi...
 • Ett rött band klipps av kommunfullmäktiges ordförande under invigningen Publicerad

  Nu är den nya Hallbergsbron invigd

  Under lördagen firades Borås 403e födelsedag i Stadsparken och som en del av kalaset invigdes den nya Hallbergsbron. Som första färdiga delprojekt är bron ett s...
Ikon: Kalender

Kalender