Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Det här är parken

En lång, sammanhängande park genom hela Borås. Där människor möts och umgås. Där vi träffar nya och gamla bekanta. Där det finns rum för både vila och rörelse. Där små och stora får utrymme. Där naturen får blomma. Där staden kan växa och staden kopplas samman. En lång, sammanhängande park för alla boråsare.

Den övergripande målbilden för parken

Vi skapar en vackrare och attraktivare stad. En välanvänd grön promenad sammanlänkar och befolkar platser, funktioner och stadsdelar. Den säkerställer en långsiktig tillgång till vatten- och grönområden av god kvalité och
är den självklara ryggraden i en växande stad.

Parkens kärnvärden

Parkens grundkoncept formuleras i tio kärnvärden. Parkens kärnvärden, utan inbördes ordning, är att:

  • Parken ska utformas med fokus på gestaltad livsmiljö: livet mellan husen.
  • Parken ska utgöra en sammanhängande grönstruktur som knyter an till naturen i parkens utkant och vara en plats där träd som får växa sig stora ryms i stadsmiljön.
  • Parken ska inrymma en stor variation av ekosystemtjänster.
  • Parken ska löpa parallellt med Viskan och samspela på de platser där det är möjligt.
  • Parken ska i ett sammanhängande stråk sträcka sig mellan Getängen, Sjöbo och Knalleland i norr, via stadsdelarna Norrby, Centrum, Göta och Gässlösa till Gässlösaskogen i söder.
  • Parken ska vara allmänt tillgänglig, men behöver inte ägas till fullo av kommunen.
  • Parkens olika delar och platser ska bidra till sin närmaste omgivning, med aktiviteter, funktioner och mötesplatser, samtidigt som platserna tillsammans bildar en helhet.
  • Parken skapas succesivt under många år genom att flera platser blir klara.
  • Parken ska sätta ramarna för de detaljplaner som görs och de bygglov som ges utmed sträckan.
  • Parkens startskott ska ske under Borås 400-årsjubileum 2021.

Mer om parken

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Det här är parken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender