Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så föddes idén till Viskans park

Visionerna om Viskans park har funnits i många år och i Borås översiktsplan från 2018 lyfts betydelsen av gröna och blå strukturer – grönska och vatten. Redan 2002 godkändes stadsbyggnadsprogrammet Staden vid Viskan där Viskan lyftes fram som Borås blå ryggrad. Det ledde bland annat till Sandwalls plats och Viskanpromenaden. Nu utvecklar vi en grön tvilling längs den blå ryggraden.

Arbetet med parken och stadsbyggnadsprogrammet har pågått sedan hösten 2019, och inleddes med en projektstudio.

Beslut om parken

På sammanträdet den 18 mars 2021 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid parken". I och med det står det nu klart att den fem kilometer långa parken ska växa fram mellan Gässlösa i söder och Rya Åsar i norr.

Nu pågår arbetet med de delprojekt som har identifierats i programmet.

Läs mer om pågående byggprojekt

Öppen remiss november 2020

Under november 2020 var ett förslag till stadsbyggnadsprogram ute på remiss. Remissen var öppen, vilket innebar att vem som helst fick lämna synpunkter. Stadsbyggnads­programmet fick sammantaget mycket god respons. Synpunkter som lyftes under remissen har så långt det varit möjligt arbetats in i stadsbyggnadsprogrammet genom nya och förtydligade texter och genom fler och delvis utbytta bilder och illustrationer.

Dialog boråsare augusti-september 2020

Under perioden 14 augusti till 13 september 2020 hölls en dialog med boråsarna kring parken. Under dialogen var parkens tänkta sträckning genom staden markerad med gröna målade pilar och prickar, gröna pinnar och informationsskyltar längs med vägen. Det genomfördes guidade vandringar och cykelturer med stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare längs stråket och det var en utställning om parken i Kulturhuset. På en hemsida fanns information och en enkät som boråsarna uppmanades att fylla i för att tycka till om parkens utformning. Vandringarna, cykelturen och enkäten marknadsfördes via sociala medier och i Borås Stads egna kanaler. Dialogen finns sammanställd i en bilaga till stadsbyggnadsprogrammet.

Sammanställning av dialog

Presidieöverläggning juni 2020

I juni 2020 hölls en presidieöverläggning för förankring och diskussion kring stadsbyggnadsprogrammet. En slutsats från mötet var att det skulle genomföras en dialog med boråsarna innan vidare politiska beslut. En annan slutsats var att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka ut ett förslag till stadsbyggnadsprogram på en öppen remiss innan nämnden översänder förslaget till Kommunstyrelsen.

Workshop på Samrådsarenan

Samrådsarena är ett diskussionsforum där staden, näringslivet och akademien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling. Det genomfördes en workshop om det grönblå stråket på Samrådsarenan den 3-4 mars 2020 för att involvera näringsliv, fastighetsägare och akademien.

Samarbetsworkshop

Utifrån det samarbetsuppdrag som Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in till en workshop den 11 december 2019. Workshopen syftade till att förbereda för en politisk förankring av arbetet med det grönblå stråket. Som underlag för workshopen användes det material som hade arbetats fram i projektstudion under hösten.

Projektstudio

Strategiska gruppen beslutade den 20 maj 2019 att utgöra styr-/ledningsgrupp för arbetet med att möjliggöra det grönblå stråket. Styrgruppen beslutade då även att ta initiativ till en projektstudio med syfte att ta fram en konkretiserad målbild för det grönblå stråket genom staden, i såväl kart- och bildform som i text. Projektstudio är ett arbetsformat där flera förvaltningar tillsammans arbetar intensivt med ett projekt.

Under hösten 2019 genomfördes nio projektstudiotillfällen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så föddes idén till Viskans park

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender