Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planförfarande

En detaljplan genomgår flera olika steg innan den vinner laga kraft, alltså börjar gälla, och blir ett juridiskt dokument. Dessa steg kallas för planförfarande.

Under arbetet med en detaljplan finns det möjlighet att vara med och påverka utformningen. Här nedan kan du se de olika steg som en detaljplan genomgår enligt plan- och bygglagen och då du kan påverka.

Så kan du påverka en plan i olika skeden av processen

Detaljplaneprocessen - vad händer när vi påbörjar planarbetet?

Processen att ta fram en detaljplan brukar beskrivas utifrån stegen samråd, granskning, antagande och laga kraft. Det är under samråd och granskning som grannar och andra berörda får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Innan detaljplanen går ut på samråd pågår en dialog mellan exploatörer och kommunen om vad som är lämpligt att använda marken till. Ofta får olika typer av utredningar visa på områdets förutsättningar och vilka följder olika förslag skulle kunna få. Resultatet presenteras i ett planförslag som skickas ut på samråd, då remissinstanser och berörda privatpersoner har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Lämna synpunkter under samrådsskedet.

När samrådstiden är slut sammanställer vi alla synpunkter som kommit in och reviderar vid behov planförslaget innan vi skickar ut det igen för en ny möjlighet att lämna synpunkter. Då kallas det granskning.

Lämna synpunkter under granskningsskedet.

Efter granskningen antas planförslaget av Samhällsbyggnadsnämnden. Om Länsstyrelsen är nöjd med detaljplanen och ingen överklagar beslutet inom tre veckor vinner detaljplanen laga kraft. Det innebär att detaljplanen börjar gälla och du kan ansöka om bygglov baserat på den nya detaljplanen.

18 månader från start till färdig detaljplan

Vi brukar räkna med att det tar cirka 1,5 år att ta fram en detaljplan, från det att vi startar upp arbetet

Kostnader för en detaljplan

Uppdraget påbörjas genom att vi tecknar ett plankostnadsavtal med dig som söker (exploatören/fastighetsägaren). Det är sökanden som ska stå för alla kostnader som arbetet med en ny detaljplan innebär. Kostnaderna består i huvudsak av våra arbetade timmar, men även kostnader för bland annat grundkarta, fastighetsförteckning och utskick faktureras.

Kostnader för utredningar står inte med i plankostnadsavtalet, men även dessa är det sökandens ansvar att betala.

Hur mycket en detaljplan i slutändan kommer att kosta beror på hur komplext ärendet är. Den allra enklaste typen av detaljplaner kostar cirka 100 000 kronor. Enklare typer av detaljplaner kräver inga utredningar och det finns inga stora frågor att ta ställning till.

Har du mer funderingar kring kostnader är du välkommen att höra av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planförfarande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ikon av en väg Publicerad

  Nabbamotet byggs om

  Vi bygger om Nabbamotet för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Vårt arbete börjar måndag 2 oktober och kommer pågå i ungefär ett års tid. Tillsammans...
 • Vägarbete Publicerad

  Vi renoverar Ålgårdsbron

  Från och med idag, torsdag 7 september kommer Ålgårdsbron mellan Getängsvägen och Ålgårdsvägen i Knalleland att stängas av för trafik. Avstängningen görs på gru...
 • Två cyklister som ler Publicerad

  Bli vintercyklist!

  För åttonde året i rad deltar Borås Stad i projekt Vintercyklist som är ett samarbete med Västtrafik. Projektet Vintercyklist gör det enkelt att gå från sommarc...
Ikon: Kalender

Kalender