Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram

I vissa fall behöver vi göra ett planprogram innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förutsättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. Planprogram innehåller ofta större områden än detaljplaner.

Syftet med planprogrammet

Planpogrammets syfte är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på svårigheter och intressekonflikter i ett tidigt skede av planeringen. Ett planprogram ger inga byggrätter.

Lämna synpunkter på planprogrammet

När förslaget på ett planprogram är färdigt, skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de planerade åtgärderna (sakägarna). Processen för planprogram är kortare än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter samråd. Samrådet innebär att du får möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en detaljplan.

Vidare till samråd

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planprogram

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender