Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elsparkcyklar

Precis som i många andra städer finns i Borås privata företag som hyr ut elsparkcyklar.

Elsparkcyklar år 2024

I år hyr två företag ut sina elsparkcyklar, Tier och Voi. Elsparkcyklarna kommer placeras ut på Borås gator igen under april månad. Har du ytterligare frågor, kontakta respektive företag, du hittar kontaktuppgiften nedan.

Anmäl fel till elsparkcykelföretagen

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position.

Tier

Telefon: 040-668 81 27
E-post: support@tier.app
Webbplats: tier.app Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Voi

Telefon: 0200- 883 514
E-post: support@voiapp.io
Webbplats: www.voiscooters.com Länk till annan webbplats.

Kör och parkera elsparkcykeln rätt

Från och med 1 september 2022 är det förbjudet att köra elsparkcykel på gångbanor och trottoarer. Du måste parkera elsparkcyklar inom markerade områden, om det finns en anvisad parkeringsplats för elsparkcyklar. Det är även förbjudet att parkera en elsparkcykel på gång- och cykelbanor och trottoarer, det innebär att du inte kan avsluta din resa om du inte parkerar inom parkeringsområdet. Detta gäller i innerstaden. I Borås finns det 67 parkeringsplatser och i innerstaden är dessa placerade med omkring 75 meters mellanrum.

Om du ska parkera elsparkcyklar i stadsdelarna får de inte parkeras så de utgör fara eller hinder. Om kommunen eller polisen tvingas flytta elsparkcykeln på grund av fara eller hinder kan det innebära att du som kund får betala flyttkostnaden.

Elsparkcyklar för uthyrning regleras på vissa platser i staden

För att alla ska känna sig trygga i staden regleras de elsparkcyklar, som hyrs ut av privata företag, på platser i Borås där många människor rör sig. Inom de områden som är reglerade kan du inte framföra elsparkcykeln snabbare än 6 km/h.

Observera att begränsningarna enbart gäller elsparkcyklar som hyrs ut, privat ägda elsparkcyklar kan inte begränsas.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Elsparkcyklar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender