Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Cykelvägar och karta

Det finns många cykelvägar i Borås!

Sju cykelstråk

I Borås tätort utgår cykelvägnätet från sju stråk. Med det menas att det finns sju huvudcykelstråk från Borås centrum som går i sju olika riktningar från staden. Det är utifrån stråken som det finns vägvisning för cyklister. Vi bygger succesivt ut och förbättrar befintlig cykelinfrastruktur, läs mer i Borås stads cykelplan.

Cykelplan 2022 - 2023 Pdf, 3.7 MB.

Cykelpumpar

Runt om i centrum finns sju cykelpumpar. Pumparna är både snygga och praktiska och med sin gröna färg missar du dem inte i farten. När du har pumpat klart din cykel fäster du enkelt det magnetiska munstycket på ovansidan av pumpen. I kartan nedan kan du se var pumparna är placerade:

  • Borås Resecentrum, vid den nya cykelparkeringen under centralbron.
  • Druveforsvägen, i korsning med Kellgrensgatan.
  • Byttorpsrondellen, vid Byttorps vägport.

Cykelpumpar som tillfälligt är ur funktion och på reparation:

  • Akademiplatsen, mellan Södra Nybrogatan och järnvägen.
  • Knallelandsrondellen, vid gång- och cykeltunneln.
  • Salängsrondellen, vid cykelbarometern.
  • Ramnaparken, utmed Göteborgsvägen.
  • Södra torget, intill muren.

Karta

På kartan visas alla cykelvägar i Borås, totalt 216 kilometer. Borås Stad är väghållare för 140 kilometer, övriga cykelvägar är enskilda eller statliga.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Cykelvägar och karta

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender