Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 18 maj 2020.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-05-18

IN

Vänersborgs tingsrätt

2. Laga kraft i mål i F 1186-20 beträffande Borås Björnflokan Ekonomisk förening från Vänersborgs tingsrätt

Johannes Olsson

2019-00503PDF

2020-05-18

IN

BoråsBorås TME AB

8. Budgetuppföljning tertial 1 från BoråsBorås TME AB

Evelina Pirs

2020-00431PDF

2020-05-18

IN

Lantmäteriet

1. Underrättelse om begärd förrättning som innebär ändring av kommungräns. Fastighetsreglering berörande Folkesred 1:2 och Äspered 5:6 från Lantmäteriet.

Ärendefördelning Mark o exploatering

2020-00451PDF

2020-05-18

IN

AB Bostäder i Borås

7. Budgetuppföljning tertial 1 från AB Bostäder i Borås

Evelina Pirs

2020-00431PDF

2020-04-30

IN

Västtrafik AB

1. Kalkyl för tillköp av närtrafik Borås från Västtrafik A

Monica Lindqvist

2019-00161PDF

2020-05-18

IN

Göteborgsregionen

3. Yttrande över Samråd 1 Ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor från Göteborgsregionen

Jan Petersson

2020-00275PDF

2020-05-18

IN

Servicenämnden

5. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020 från Servicenämnden

Ewa Luvö

2020-00370PDF

2020-05-18

IN

Servicenämnden

5. Budgetuppföljning tertial 1 2020 från Servicenämnden

Roger Kardell

2020-00422PDF

2020-05-18

IN

Servicenämnden

8. Svar från Servicenämnden att man avstår från att yttra sig över remiss: Förslag till revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Anna Enochsson

2017-00462PDF

2020-05-18

IN

Servicenämnden

12. Delrapportering LUPP åtgärdsplan 1,5 år från Servicenämnden

Maja Karlsson

2019-01112PDF

2020-05-18

IN

Servicenämnden

23. Yttrande över remiss: Borås Stads plan för krisberedskap från Servicenämnden

Jonny Nylén

2019-01068PDF

2020-05-18

IN

Borås Elnät AB

6. Budgetuppföljning tertial 1 från Borås Elnät AB

Evelina Pirs

2020-00431PDF

2020-05-18

IN

Leader Sjuhärad

1. Intresseförfrågan angående fortsatt deltagande i leadersamarbete från Leader Sjuhärad

Jonas Widerström

2019-01025PDF

2020-05-18

IN

Inkubatorn i Borås AB

5. Budgetuppföljning tertial 1 från Inkubatorn i Borås AB

Evelina Pirs

2020-00431PDF

2020-05-18

IN

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

3. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskort från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Carl Morberg

2020-00449PDF

2020-05-15

IN

Västtrafik AB

2. Svar på önskan från Borås Stad om att träffa Västtrafiks ledning snarast.

Carl Morberg

2020-00449PDF

2020-05-18

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

119. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för idrottshall på fastigheten Sölebo 2:22 (Sportvägen 8) BN 2020-000797

Maria Andrén

2020-00017PDF

2020-05-18

IN


33. Skrivelse om begäran om bistånd.

Lars-Olof Danielsson

2016-00180

2020-05-15

IN


11. Skrivelse om servitut på Torpa-Sjöbo 2:2

Jenny Pagmén

2019-00063

2020-05-15

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

4. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020 från Fritids- och folkhälsonämnden

Ewa Luvö

2020-00370PDF

2020-05-15

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

4. Budgetuppföljning tertial 1 2020 från Fritids- och folkhälsonämnden

Roger Kardell

2020-00422PDF

Senast ändrad: 2020-05-18 15.47

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C