Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 1 mars 2021.

Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2021-03-01

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

42. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Mosnäppan 6, BN 2021-000324

Maria Andrén

2021-00017

2021-03-01

IN

Akademiplatsen AB

1. Årsredovisning 2020 från Akademiplatsen AB

Evelina Pirs

2021-00199PDF

2021-03-01

IN

Eolus 6 AB

3. Årsredovisning från Eolus 6 AB

Evelina Pirs

2021-00197PDF

2021-03-01

IN

Industribyggnader i Borås AB

2. Årsredovisning 2020 från Industribyggnader i Borås AB

Evelina Pirs

2021-00197PDF

2021-03-01

IN

Viskaforshem AB

5. Intern kontroll och riskanalys från Viskaforshem AB

Evelina Pirs

2021-00255PDF

2021-03-01

IN

Viskaforshem AB

2. Årsredovisning 2020 från Viskaforshem AB

Evelina Pirs

2021-00205PDF

2021-03-01

IN

AB Toarpshus

2. Årsredovisning 2020 från AB Toarpshus

Evelina Pirs

2021-00204PDF

2021-03-01

IN

Viskaforshem AB

1. Kallelse till ordinarie årsstämma för Viskaforshem AB den 31 mars 2021

Evelina Pirs

2021-00205PDF

2021-03-01

IN

Kv Strömsdal 3 AB

1. Preliminär årsredovisning 2020 från Kv Strömsdal 3 AB

Evelina Pirs

2021-00197PDF

2021-03-01

IN

Vattenmyndigheterna

1. Samråd avseende vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft från Vattenmyndigheterna. (Aktförvaring)

Carl Morberg

2021-00016PDF

2021-03-01

IN

AB Toarpshus

1. Kallelse till ordinarie årsstämma för AB Toarpshus den 31 mars 2021

Evelina Pirs

2021-00204PDF

2021-03-01

IN

AB Sandhultsbostäder

2. Kallelse till ordinarie årsstämma för AB Sandhultsbostäder den 31 mars 2021

Evelina Pirs

2021-00203PDF

2021-03-01

IN

Borås Djurpark AB

3. Intern kontroll och riskanalys från Borås Djurpark AB

Evelina Pirs

2021-00255PDF

2021-03-01

IN

Borås Djurpark AB

1. Årsredovisning 2020 från Borås Djurpark AB

Evelina Pirs

2021-00195PDF

2021-03-01

IN

Vattenmyndigheterna

1. Remiss över förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft från Vattenmyndigheterna

Mia Magnusson

2021-00261PDF

2021-02-28

IN

Sparsörs odlarförening

20. Ansökan om medel för lokal utveckling 2021 från Sparsörs odlarförening

Monica Lindqvist

2021-00124PDF

2021-03-01

IN

Framtid Bredared

19:1. Komplettering till ansökan om medel för lokal utveckling 2021 från Framtid Bredared.

Monica Lindqvist

2021-00124PDF

2021-03-01

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

1. Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2020 från Fritids- och folkhälsonämnden

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2021-00260PDF

2021-03-01

IN

AB Sandhultsbostäder

1 Årsredovisning 2020 från AB Sandhultsbostäder

Evelina Pirs

2021-00203PDF

2021-03-01

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut om drogpolitisk Handlingsplan 2021

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2021-00259PDF

2021-03-01

IN

Equmenia Fristad

36:2. Slutrapport av medel för lokal utveckling 2020 från Equmenia Fristad

Monica Lindqvist

2020-00078

2021-03-01

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut om uppföljning av drogpolitisk handlingsplan 2020

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2021-00258PDF

2021-03-01

IN


1. E-petition: Ishall utanför stan

Roger Kardell

2021-00257PDF

2021-03-01

IN


1. E-petition: Ett badhus med gym och idrottshall I Fristad

Roger Kardell

2021-00256PDF

2021-03-01

IN

Borås kommuns Parkerings AB

1. Årsredovisning 2020 från Borås kommuns Parkerings AB

Evelina Pirs

2021-00196PDF

2021-03-01

IN

Borås kommuns Parkerings AB

2. Riskanalys och internkontrollplan från Borås kommuns Parkerings AB

Evelina Pirs

2021-00255PDF

2021-03-01

IN

BoråsBorås TME AB

1. Årsredovisning 2020 från BoråsBorås TME AB

Evelina Pirs

2021-00198PDF

2021-03-01

IN

BoråsBorås TME AB

1. Uppföljning intern kontrollplan 2020 från BoråsBorås TME AB

Evelina Pirs

2021-00255PDF

2021-03-01

IN

Borås Energi och Miljö AB

6. Yttrande över internremiss: Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer från Borås Energi och Miljö AB

Mia Magnusson

2020-00564PDF

2021-02-26

IN

Advokatfirman Kjällgren

1. Framställan om anläggningsförrättningen för inrättande av gemensamhetsanläggning för allmän plats på fastigheten Räveskalla 1:23 i Sjömarken.

Martina Johansson

2021-00254PDF

2021-02-26

IN

Tekniska nämnden

3. Yttrande från Tekniska nämnden över motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarström (SD) och Kristian Silbvers (SD) Borås behöver bilen!

Susanne Glans

2019-00900PDF

2021-02-26

IN

Kommunstyrelsen

16. Uppföljning av intern kontrollplan 2020 från Kommunstyrelsen

Christina Anemo

2021-00221PDF

2021-02-26

IN

Tekniska nämnden

15. Uppföljning av intern kontrollplan 2020 från Tekniska nämnden

Christina Anemo

2021-00221PDF

2021-02-26

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

14. Uppföljning av intern kontrollplan 2020 från Fritids- och folkhälsonämnden

Christina Anemo

2021-00221PDF

2021-02-26

IN

Tekniska nämnden

5. Yttrande över internremiss: Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer från Tekniska nämnden

Mia Magnusson

2020-00564PDF

2021-02-26

IN

Tekniska nämnden

12. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från Tekniska nämnden

Johan Olovson

2021-00098PDF

2021-02-26

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

11. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från Fritids- och folkhälsonämnden.

Johan Olovson

2021-00098PDF

2021-02-26

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

16. Årsredovisning 2020 från Fritids- och folkhälsonämnden

Roger Kardell

2021-00039PDF

2021-02-28

IN

Equmeniakyrkan Fristad

33:2. Slutrapport av medel för lokal utveckling 2020 från Equmeniakyrkan Fristad

Monica Lindqvist

2020-00078PDF

2021-02-28

IN

Equmenia Fristad

21. Ansökan om medel för lokal utveckling 2021 från Equmenia Fristad.

Monica Lindqvist

2021-00124PDF

2021-02-28

IN

framtid Bredared

19. Ansökan om medel för lokal utveckling 2021 från Framtid Bredared.

Monica Lindqvist

2021-00124PDF

2021-02-28

IN

Brf Majoren 1914

18. Ansökan om medel för lokal utveckling 2021 från Brf Majoren 1914.

Monica Lindqvist

2021-00124PDF

2021-02-28

IN

Equmeniakyrkan Fristad

17. Ansökan om medel för lokal utveckling 2021 från Equmeniakyrkan Fristad

Monica Lindqvist

2021-00124PDF

2021-02-28

IN

IK Ymer

16. Ansökan om medel för lokal utveckling 2021 från IK Ymer

Monica Lindqvist

2021-00124PDF

2021-02-27

IN

Bredareds IF

15. Ansökan om medel för lokal utveckling 2021 från Bredareds IF

Monica Lindqvist

2021-00124PDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol