Meny

Meny

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 22 oktober 2018.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2018-10-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

240. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten Broskskivlingen 7. BN 2018-1552.

Maria Andrén

2018-00017PDF

2018-10-22

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

239. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus på fastigheten Ringskivlingen 4. BN 2018-1523.

Maria Andrén

2018-00017PDF

2018-10-22

IN

Fristadbostäder AB

63. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den 17 september 2018.

Martin Jakobsson

2018-00031PDF

  

NN

163. Skrivelse med synpunkter på ej verkställt beslut

Ingegerd Eriksson

 
  

NN

164. Skrivelse med synpunkter på ej verkställt beslut

Ingegerd Eriksson

 
  

NN

165. Skrivelse med synpunkter på ej verkställt beslut

Ingegerd Eriksson

 
  

NN

166. Skrivelse med synpunkter på ej verkställt beslut

Ingegerd Eriksson

 

Senast ändrad: 2018-10-22 15.38

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C