Meny

Meny

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 10 december 2018.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2018-12-10

IN

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL

16. Ansökan om värdskap vid måltid inför konferens i Borås 25-26 September 2019 från Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL

Camilla Christensen

2018-00035PDF

2018-12-10

IN

Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokrater

33. Bilaga 1 till alternativt förslag till Borås Stads Budget 2019 från Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Roger Kardell

2018-00038PDF

2018-12-10

IN

Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokrater

32. Alternativt förslag till Borås Stads Budget 2019 från Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Roger Kardell

2018-00038PDF

2018-12-10

IN

Borås Fältrittklubb

7. Yttrande över remiss: Lokalisering av skyttecenter i Borås 2018 från Borås Fältrittklubb

Jan Petersson

2018-00650PDF

2018-12-10

IN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4. Information om förlängd samrådstid samt uppdaterad plankarta för detaljplan för Norra Brämhult, Brämhultshöjd, Borås Stad från Samhällsbyggnadsförvaltningen. BN2017-1765.

Sebastian Andersson

2017-00109PDF

2018-12-10

IN

Borås kommuns Parkerings AB

77. Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns Parkerings AB den 5 december 2018.

Martin Jakobsson

2018-00031PDF

2018-12-10

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

281. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage på fastigheten Sandhult 5:3. BN 2018-2053

Maria Andrén

2018-00017PDF

2018-12-10

IN

Kommuninvest i Sverige AB

1. Skrivelse om anmälan av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma den 11 april 2019

Martin Jakobsson

2018-00878PDF

2018-12-10

IN

Näringsdepartementet

1. Remiss av departementspromemorian En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning från Näringsdepartementet.

Roger Kardell

2018-00876PDF

2018-12-07

IN

Borås Energi och Miljö AB

76. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 29 november 2018

Martin Jakobsson

2018-00031PDF

Senast ändrad: 2018-12-10 15.41

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C