Meny

Meny

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 11 februari 2019

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-02-11

IN

Viskaforshem AB

1. Kallelse till bolagsstämma för Viskaforshem AB den 3 april 2019

Martin Jakobsson

2019-00178PDF

2019-02-11

IN

Valnämnden

2. Framställan från Valnämnden om upplåtelse av Stadshushallen under valdagen till Europaparlamentsvalet 26 maj

Camilla Christensen

2019-00047PDF

2019-02-11

IN

Servicekontoret

2. Yttrande över förvaltningsremiss Gemensam beredningsprocess för Borås Stads nämnder från Servicekontoret

Carl Morberg

2019-00106PDF

2019-02-11

IN

Trafikverket

2. Återkoppling efter remiss av Förslag kategorisering av cykelnätet från Trafikverket.

Karin Graad

2018-00731PDF

2019-02-11

IN

Sjuhärad samordningsförbund

1. Årsredovisning 2018 och fråga om ansvarsfrihet från Sjuhärad samordningsförbund

Ärendefördelning Ekonomistyrning

2019-00177PDF

2019-02-11

IN

Sociala omsorgsförvaltningen

1. Yttrande över förvaltningsremiss Gemensam beredningsprocess för Borås Stads nämnder från Sociala omsorgsförvaltningen

Carl Morberg

2019-00106PDF

2019-02-11

IN

Förvaltningsrätten i Jönköping

1. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Jönköping om komplettering av handlingar i mål nr 673-19. laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Charlotta Tornvall

2019-00176PDF

2019-02-11

IN

Trafikverket

16. Inbjudan från Trafikverket till Samrådsgrupp Göteborg-Borås

Charlotta Tornvall

2015-00296PDF

2019-02-08

IN

Finansdepartementet

1. Remiss från Finansdepartementet: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. SOU 2018:74

Ärendefördelning Ekonomistyrning

2019-00173PDF

2019-02-08

IN

Liberalerna Borås

2. Komplettering till redovisning av utbildningsbidrag 2018 från Liberalerna Borås

Göran Björklund

2019-00169PDF

Senast ändrad: 2019-02-11 15.45

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C