Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 4 mars 2024

Inkomna handlingar till Kommunstyrelsen

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2024-03-04

Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Kristian Silbvers (SD) och Martin Sörbom (SD)

1. Motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Kristian Silbvers (SD) och Martin Sörbom (SD): Ett frivilligt skolval Pdf, 450.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2024-00214

2024-03-04

Samhällsbyggnadsnämnde

21. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om marklov för schaktning/fyllning och bygglov för uppförande av mur på fastigheten Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen 8) BN 2024-000117

Maria Andrén

2024-00017

2024-03-04

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp

1. Protokoll från Kommunfullmäktiges beredningsgrupp Medborgarinflytande den 26 januari 2024 Pdf, 145.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Johanna Armå

2024-00043

2024-03-04

Sandhults Hembygdsförening

41:1 Delrapport om medel för lokal utveckling 2023 från Sandhults Hembygdsförening Pdf, 595.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Monica Lindqvist

2022-00801

2024-03-01

Sveriges Kommuner och Regioner

2. Inbjudan till SKR-remisskonferens om interoperabilitet 2024 (SOU 2023:96)

Johan Olovson

2024-00130

2024-03-01

Kommunstyrelsen

21. Årsredovisning 2023 för Kommunfullmäktige Pdf, 428.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Roger Kardell

2024-00039

2024-03-01

Samhällsbyggnadsförvaltningen

8. Underrättelse efter antagande av detaljplan för Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen, Borås Stad Pdf, 180.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mia Magnusson

2021-00825

2024-03-01

Förskolenämnden

2. Förskolenämndens beslut om villkorsändring Pumpkällargårdens förskola, Hagkällevägen 4, Viskafors Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Claes Ekenberg

2024-00103

2024-03-04

Vattenfall Services Nordic AB på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

1. Godkännande inför ombyggnad av elnät - Värderingsprotokoll lågspänning på fastighet Häggårda 1:1 Borås Stad (projekt-ID 309421)

Maria Andrén

2024-00215

2024-03-04

Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

7:9 Aktbilaga 70 från Vänersborgs Tingsrätt, Yttrande från fastighetsägare och Herrljunga kommun samt komplettering i mål.nr M 2907-22 Vattenverksamhet inom fastigheterna Borgstena 3.100 Borås stad och Mollaryd 5.14 Herrljunga kommun.

Carl Morberg

2023-00016

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...