Meny

Meny

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 17 juni 2019.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-06-17

IN

Boverket

1. Remiss över förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m. Dnr 2002/2019

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-00604PDF

2019-06-17

IN

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD)

1. Initiativärende av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) Ersättning till hemtjänstföretag

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2019-00603PDF

2019-06-17

IN

Ida Legnemark (V)

1. Initiativärende av Ida Legnemark (V) Tillgänglighet för alla oavsett könsidentitet

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2019-00602PDF

2019-06-17

IN

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

16. Budgetuppföljning tertial 1 från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Evelina Pirs

2019-00488PDF

2019-06-17

IN

Naturvårdsverket

1. Remiss från Naturvårdsverket över förslag till vägledning om överlåtelse av tillsyn

Mia Magnusson

2019-00601PDF

2019-06-17

IN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5. Underrättelse inför antagande av detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 11 m.fl. - Ynglingagatan, Borås Stad från Samhällsbyggnadsförvaltningen. BN 2011-1495

Charlotta Tornvall

2017-00592PDF

2019-06-17

IN

Arbetslivsnämnden

1. Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution från Arbetslivsnämnden

Jonas Ringström

2019-00600PDF

2019-06-17

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

150. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/garage/Attefall på fastigheten Transås 2:13. BN 2019-0942

Maria Andrén

2019-00017

2019-06-17

IN


3. Medborgarförslag: Förändrad stadsbusslinjedragning i Borås

Charlotta Tornvall

2019-00029

2019-06-17

IN

Tolkförmedling Väst

2. Beslut om summa för återbetalning av eget kapital från Tolkförmedling Väst

Jonas Ringström

2019-00403PDF

2019-06-17

IN

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

4. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden den 14 juni 2019

Carl Morberg

2019-00202PDF

2019-06-17

IN

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

3. Yttrande över remiss - organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kristina Sköld

2019-00247PDF

2019-06-17

IN

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå

10. Skrivelse från Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå om svar på avtalsförslag

Carl Morberg

2015-00803PDF


IN

NN

217. Skrivelse med synpunkter på ej verkställt beslut
IN

NN

218. Skrivelse med synpunkter på ej verkställt beslut.
IN

NN

219. Skrivelse med synpunkter på ej verkställt beslut.
IN

NN

220. Skrivelse med synpunkter på ej verkställt beslut.


 

Senast ändrad: 2019-06-17 15.44

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C