Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 23 november 2020.

Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-11-23

IN

Vänersborg tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

13. Föreläggande från Vänersborg tingsrätt, Mark- och miljödomstolen om yttrande i mål nr P 3245-20. Överklagande av Borås kommuns beslut 2020-05-28, dnr SBN 2020-000165 att anta detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl i Borås kommun

Karin Graad

2015-00434

2020-11-23

IN

Västra Götalandsregionen

18. Kopia av Västra Götalandsregionens svar på samrådsremiss om ny järnväg mellan Göteborg-Borås, samråd 2

Jan Petersson

2020-00275PDF

2020-11-23

IN

Ung Agape Borås

1. Skrivelse om nya anställningsrutiner för unga med tillfälliga uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen från Ung Agape Borås

Ärendefördelning Personal o förhandling

2020-00877PDF

2020-11-23

IN

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen

18. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2020-00007

2020-11-23

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

263. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation/teknikbyggnad utdelskiosk på fastigheten Fristads Hed 1:2. BN 2020-001341

Maria Andrén

2020-00017PDF

2020-11-23

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

262. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt carport på fastigheten Viared 15:1 (Viås 1) BN 2020-002132

Maria Andrén

2020-00017

2020-11-23

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

261. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för uppförande av mur/stödmur på fastigheten Torp 2:4 (Villavägen 19) BN2020-002127

Maria Andrén

2020-00017

2020-11-23

IN

Projektgruppen för Fiskafokus

1. Ansökan om ekonomisk hjälp från Projektgruppen för Fiskafokus

Ärendefördelning Näringsliv

2020-00874PDF

2020-11-20

IN

SPF Seniorerna Tre Äss

16:3. Delrapport om medel för lokal utveckling 2019 från SPF Seniorerna Tre Äss

Monica Lindqvist

2019-00135

Senast ändrad: 2020-11-23 14.19

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol