Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 27 januari 2020.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-01-27

IN

Målsryds föräldraförening

21:2. Slutrapport av medel för lokal utveckling 2017 från Målsryds föräldraförening

Monica Lindqvist

2017-00175

2020-01-27

IN

Socialstyrelsen

1. Skrivelse från Socialstyrelsen till kommuner och landsting om ansökan om statsbidrag för 2020 för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation (Dnr 9.1-1741/2020)

Ärendefördelning Personal o förhandling

2020-00108PDF

2020-01-27

IN

Jordbruksverket

1. Remiss från Jordbruksverket: Översyn av Sveriges åtgärdsprogram enligt nitratdirektiv

Mia Magnusson

2020-00107PDF

2020-01-24

IN

Skolverket

5. Bekräftelse på mottagande av rekvisition: Kvalitetssäkrande åtgärder 2020 från Skolverket

Christina Anemo

2019-00846PDF

2020-01-27

IN

Ljushults Hembygdsförening

2. Ansökan om medel för lokal utveckling 2020 från Ljushults Hembygdsförening

Monica Lindqvist

2020-00078

Senast ändrad: 2020-01-27 15.42

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C