Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 2 december 2019.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-12-02

IN

Fastighetsägarna Borås

4. Yttrande över remiss: Strategi för parkering i Borås från Fastighetsägarna Borås

Jan Petersson

2019-00876PDF

2019-12-02

IN

Västtrafik AB

3. Yttrande över remiss: Strategi för parkering i Borås från Västtrafik AB

Jan Petersson

2019-00876PDF

2019-12-02

IN

Havs- och vattenmyndigheten

2. Havs- och vattenmyndighetens reviderade plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2019-2021 (HaVs dnr 3369-18)

Susanne Möller Arneborg

2018-00865PDF

2019-12-02

IN

Vård- och äldrenämnden

11. Redovisning av ej verkställda gynnade beslut enligt SoL t.o.m 30 september 2019 från Vård- och äldrenämnden

Jon Hjärne

2019-00449PDF

2019-12-02

IN

Namninsamling med 273 namnunderskrifter

1. Namninsamling med 273 namnunderskrifter: Protest mot förslag till nedläggning av Kransmossens friluftsgård

Roger Kardell

2019-01040

2019-12-02

IN

Namninsamling med 393 namnunderskrifter

2. Namninsamling med 393 namnunderskrifter inlämnad till Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög: Låt Myråsskolans elever gå på Kyllared under renovering!

Annette Antonsson

2019-01004

2019-12-02

IN

Lidl Sverige KB

1. Markanvisningsansökan för del av Triangeln 13 från Lidl Sverige KB

Ärendefördelning Mark o exploatering

2019-01039PDF

2019-12-02

IN

Vattenmyndigheterna i samverkan

1. Skrivelse om myndigheters och kommuners rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021.

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-01037PDF

2019-11-29

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

2. Kopia av Länsstyrelsens beslut om vattenverksamhet avseende förläggning av elkabel i sjön Säven på fastigheten Tämta-Udden1:1 i Borås kommun. Dnr 535-41125-2019

Jennyann Karlsson

2019-00945PDF

Senast ändrad: 2019-12-02 15.38

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C