Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 30 januari 2023.

Inkomna handlingar till Kommunstyrelsen.

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2023-01-30

Samhällsbyggnadsnämnden

17. Remiss från Samhällsbyggnads nämnden över ansökan gällande bygglov för nybyggnad av för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Filtret 6 (Göteborgsvägen 191E)

Maria Andrén

2023-00017

2023-01-30

Vård- och äldrenämnden

1. Vård- och äldrenämndens beslut om ersättning till LOV-företag 2023 Pdf, 525.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Magnus Jungvid

2023-00113

2023-01-30

Svenska Narkotikapolisföreningen

3. Ansökan om värdskap vid SNPF:s utbildningskonferens 21-23 april 2023 Pdf, 686.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Camilla Christensen

2023-00035

2023-01-30

Skatteverket

4. Beviljat anstånd från Skatteverket med att inkomma med yttrande i ärende

Lars-Olof Danielsson

2022-00099

2023-01-30

Fristads Aikidoklubb

6. Ansökan om medel för lokal utveckling 2023 från Fristads Aikidoklubb Pdf, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Monica Lindqvist

2022-00801

2023-01-30

Svedjeskolans Föräldraförening

5. Ansökan om medel för lokal utveckling 2023 från Svedjeskolans Föräldraförening Pdf, 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Monica Lindqvist

2022-00801

2023-01-30

Inspirakören

4. Ansökan om medel för lokal utveckling 2023 från Inspirakören Pdf, 223.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Monica Lindqvist

2022-00801

2023-01-30

Brämhults Bastuförening

3. Ansökan om medel för lokal utveckling 2023 från Brämhults Bastuförening Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Monica Lindqvist

2022-00801

2023-01-30

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)

11. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Mikael Petersson

2023-00007

2023-01-30

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)

10. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Mikael Petersson

2023-00007

2023-01-30

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)

9. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Mikael Petersson

2023-00007

2023-01-30

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)

8. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen över remiss om ansökan om antagning i hemvärnet.

Mikael Petersson

2023-00007

2023-01-30

Varbergs kommun

2. Beslut om avslutat av detaljplan för Östra Årnäs fritidsområde från Varbergs kommun

Peter Zettergren

2022-00456

2023-01-27

Samhällsbyggnads nämnden

16. Remiss från Samhällsbyggnads nämnden över ansökan gällande bygglov för nybyggnad av enbostadshus (ändring av lov § B 2021-000020) på fastigheten Björken 9 BN 2022-001412

Maria Andrén

2023-00017

2023-01-27

Torpahus

3. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 17 januari 2023 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Evelina Pirs

2023-00031

2023-01-27

Samhällsbyggnadsnämnden

15. Remiss från Samhällsbyggnads nämnden över ansökan gällande nybyggnad av flerbostadshus, gårdshus och mur (ändring av lov BN 2022-1774) fastigheten Innerstaden 1:3 BN 2023-000086

Maria Andrén

2023-00017

2023-01-27

Tekniska nämnden

1. Anslagsbegäran Viskans park 2023 från Tekniska nämnden Pdf, 278.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Roger Kardell

2023-00110

2023-01-27

Tekniskan nämnden

7. Budget 2023:2 Tekniska nämndens Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Roger Kardell

2022-00037

2023-01-27

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp Medborgarinfly

10. Protokoll från Kommunfullmäktiges beredningsgrupp Medborgarinflytande den 24 november 2022 Pdf, 71.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Johanna Armå

2022-00128

2023-01-09

Havs- och vattenmyndigheten

1. Skrivelse från Havs- och vattenmyndigheten om uppföljning av åtgärdsprogrammet för havsmiljön: Årlig rapportering av ÅPH 23 för 2022 Pdf, 271.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mia Magnusson

2023-00112

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender