Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 3 augusti 2020.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-08-03

IN

AB Bostäder i Borås

52. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 15 juni 2020

Evelina Pirs

2020-00031PDF

2020-08-03

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

1. Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län: Fråga om covid-19 - Länsstyrelsens planering

Jonny Nylén

2020-00603PDF

2020-08-03

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

178. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av affärs- och kontorshus på fastigheten Vindan 2. BN 2020-000122

Maria Andrén

2020-00017PDF

2020-08-03

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

177. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad/fasadändring av enbostadshus på fastigheten Brämhults-Ön 1:84 (Björkgatan 3A) BN 2020-001386

Maria Andrén

2020-00017

2020-08-03

IN


1. Anmälan till Borås stad om kränkande särbehandling och förtal av före detta kommunalråd

Louise Mattus Streiby

2020-00602PDF

Senast ändrad: 2020-08-03 15.44

Ändrad av:

Dela sidan: Måndag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C