Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 14 november 2019.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-11-14

IN

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

1. Remiss Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2019-00990PDF

2019-11-14

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

280. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för uppförande av skylt vid skola/förskola på fastigheten Körsbärsträdet 1. BN 2019-1924

Maria Andrén

2019-00017PDF

2019-11-13

IN

Vision

3. Svar till arbetsgivaren gällande framställan enligt Arbetsmiljölagen enligt 6 kap 6 a § från Vision

Annika Dahlén

2019-00811PDF

Senast ändrad: 2019-11-14 15.43

Ändrad av:

Dela sidan: Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C