Meny

Meny

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 14 februari 2019.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-02-14

IN

Sandareds Intresseförening, SINT

27:2. Slutrapport av medel för lokal utveckling 2018 från Sandareds Intresseförening, SINT

Monica Lindqvist

2017-00732

2019-02-14

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

28. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad cykelgarage på fastigheten Holmens Gård 1 (Hultagatan 47)

Maria Andrén

2019-00017PDF

2019-02-14

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

27. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad enbostadshus och garage samt rivningslov på fastigheten Svensgärde 1:109 (Pressgatan 12) BN 2019-0191

Maria Andrén

2019-00017PDF

2019-02-14

IN

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

1. Viktig information om nya bestämmelser som rör säkerhet i vårdgivarens nätverk och informationssystem från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Stefan Fransson

2019-00206PDF

2019-02-14

IN

Tillvaxtverket

11. Meddelande från Tillväxtverket om inkommen redovisning i ärendenummer 208753.

Annette Antonsson

2018-00378

2019-02-14

IN

Kurdiska kulturföreningen i Borås

4. Ansökan om medel för lokal utveckling 2019 från Kurdiska kulturföreningen i Borås

Monica Lindqvist

2019-00135

2019-02-13

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

5. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Brämhult 48 på fastigheten Svinåsa 159 i Borås kommun. Dnr 431-46493-2018

Bengt Himmelmann

2019-00023

Senast ändrad: 2019-02-14 15.43

Ändrad av:

Dela sidan: Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C