Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 22 februari 2024

Inkomna handlingar till Kommunstyrelsen

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2024-02-22

AB Toarpshus

16. Protokoll extra styrelsemöte för AB Toarpshus den 19 februari 2024 Pdf, 446.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Evelina Pirs

2024-00031

2024-02-22

AB Sandhultsbostäder

15. Protokoll extra styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 19 februari 2024 Pdf, 441 kB, öppnas i nytt fönster.

Evelina Pirs

2024-00031

2024-02-22

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

3. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2023 från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Pdf, 225.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Johan Olovson

2024-00112

2024-02-22

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5. Uppföljning Intern kontroll 2023 från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Pdf, 128.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Christina Anemo

2024-00084

2024-02-22

Nätkraft Borås Infra AB

14. Protokollet från styrelsemöte för Nätkraft Borås Infra AB den 25 januari 2024 Pdf, 872.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Evelina Pirs

2024-00031

2024-02-22

Skolinspektionen

1. Remiss: Ansökan om utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Borås från och med läsåret 2025/2026 (Dnr SI 2024:823) Pdf, 619.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Claes Ekenberg

2024-00184

2024-02-22

Borgstena hembygdsförening

45:1 Delrapport om medel för lokal utveckling 2023 från Borgstena hembygdsförening Pdf, 679 kB, öppnas i nytt fönster.

Monica Lindqvist

2022-00801

2024-02-22

Fristads Aikidoklubb

6:2 Slutrapport om ansökan om medel för lokal utveckling 2023 från Fristads Aikidoklubb Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Monica Lindqvist

2022-00801

2024-02-22

Kulturdepartementet

1. Remiss av betänkandet Ett starkt judiskt liv för framtida generationer - Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025-2034 (SOU 2024:3) från Kulturdepartementet Pdf, 160.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Regeringskansliets hemsida: Betänkande av Utredningen om nationell strategi för att stärka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
judiskt liv i Sverige - SOU 2024:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Carl Morberg

2024-00183

2024-02-22

Energimyndigheten

1. Inbjudan till att lämna projektförslag inom området energiplanering från Energimyndigheten Pdf, 442.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Elin Johnsson

2024-00182

2024-02-21

Samhällsbyggnadsnämnden

6. Inbjudan till underrättelse om granskning för detaljplan för Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan, Borås Stad från Samhällsbyggnadsnämnden, BN 2021-2244 Pdf, 18.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kristina Axelsson

2021-00969

2024-02-21

Överförmyndarenheten

4. Uppföljning Intern kontroll 2023 från Överförmyndarenheten Pdf, 47 kB, öppnas i nytt fönster.

Christina Anemo

2024-00084

2024-02-22

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

7. Årsredovisning 2023 från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Pdf, 849.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Roger Kardell

2024-00039

2024-02-21

Överförmyndarnämnden

6. Årsredovisning 2023 från Överförmyndarnämnden Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Roger Kardell

2024-00039

2024-02-22

Fritids- och folkhälsonämnden

5. Fritids- och folkhälsonämndens beslut om fortsatt utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta Pdf, 165.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Roger Kardell

2024-00039

2024-02-22

Kinnarumma Hembygdsförening

14.2 Slutrapport om medel för lokal utveckling 2023 från Kinnarumma Hembygdsförening Pdf, 910.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Monica Lindqvist

2022-00801

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender