Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 14 januari 2021

Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2021-01-14

IN

Skolverket

3. Skrivelse från Skolverket om fastställda bidragsramarna för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder för 2021. Dnr 2020:2073

Christina Anemo

2020-00728PDF

2021-01-14

IN

Skolinspektionen

1. Skolinspektionens beslut om godkännande av anmälan från Lärande i Sverige AB om en eller flera nya inriktningar på naturbruksprogrammet vid Realgymnasiet Borås i Borås kommun. Dnr 2020:6456

Annette Antonsson

2021-00072PDF

2021-01-14

IN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

11. Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen om laga kraft för detaljplan för Nedre Norrmalm, Järven 4, 15 & 16, Borås Stad. BN 2019-1280

Mia Magnusson

2019-00655PDF

2021-01-14

IN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

10. Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen om laga kraft för detaljplan för Centrum, Vile 7 med flera, Borås Stad. BN 2018-1536

Susanne Möller Arneborg

2018-00702PDF

2021-01-14

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

7. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om tidsbegränsat bygglov för Paddelhall, ändrad användning av industribyggnad på fastigheten Gård 2:1 (Stationsvägen 2) BN 2020-002468

Maria Andrén

2021-00017PDF

2021-01-14

IN

Enicon AB

5. Undertecknade markavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning på fastigheten Rångedala 1:18 från Enicon AB

Maria Andrén

2020-00321PDF

2021-01-14

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

1. Instruktion för kommunernas årliga rapportering av krisberedskap och civilt försvar 2020 från Länsstyrelsen Västra Götalands län

Ärendefördelning Centrum för kunskap o säkerhet

2021-00071PDF

2021-01-13

IN

Vattenmyndigheten Västerhavet

4. Påminnelse om samrådsmöte för politiker om hur vi tänker förbättra Sveriges sjöar, älvar och grundvatten från Vattenmyndigheten Västerhavet

Mia Magnusson

2020-00889PDF

2021-01-13

IN

Trafikverket

2. Preliminär Rapport Åtgärdsvalsstudie väg 180 Viared-Sandhult-Alingsås med Borås synpunkter från Trafikverket. TRV 2020/9991

Charlotta Tornvall

2020-00409PDF

2021-01-13

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

2. Regler för berörda verksamheter under nya covid-19-lagen (pandemilagen från Länsstyrelsen Västra Götalands län

Peder Englund

2021-00061PDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol