Meny

Meny

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 15 november 2018.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2018-11-15

IN

Kristina Ramsälv Waldenström (MP)

8. Avsägelse från Kristina Ramsälv Waldenström (MP) från uppdrag som ersättare i Krisledningsnämnden

Camilla Christensen

2018-00727PDF

2018-11-15

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

1. Kopia på anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken för anläggande av våtmarker på fastigheten Hunghult 1:22 i Borås kommun. (535-40761-2018) från Länsstyrelsen Västra Götalands län

Jennyann Karlsson

2018-00815

2018-11-15

IN

Tekniska förvaltningen

4. Yttrande över förvaltningsremiss: Förslag till revidering av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod från Tekniska förvaltningen

Kristina Sköld

2018-00768PDF

2018-11-15

IN

Skolinspektionen

107. Skolinspektionens beslut efter uppföljning efter tillsyn i Viskaforsskolan F-9 i Borås kommun. Vitesföreläggande.

Eva Andreasson

2016-00518PDF

2018-11-15

IN

Vattenfall Eldistribution AB

35. Underrättelse från Vattenfall Eldistribution AB om utförd skogsbesiktning av ledningsgata på fastigheten Borås Viared 5:1.

Carina Sandin

2018-00502PDF

2018-11-15

IN

Vattenfall Eldistribution AB

34. Underrättelse från Vattenfall Eldistribution AB om utförd skogsbesiktning av ledningsgata på fastigheten Borås Källeberg 1:7.

Carina Sandin

2018-00502PDF

2018-11-15

IN

Vattenfall Eldistribution AB

33. Underrättelse från Vattenfall Eldistribution AB om utförd skogsbesiktning av ledningsgata på fastigheten Borås Hällered 1:36.

Carina Sandin

2018-00502PDF

2018-11-15

IN

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå

4. Skrivelse från Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå: Ert avtal med Stim gällande musikanvändning upphöt 2018-12-31

Göran Björklund

2015-00803PDF

2018-11-14

IN

 

1. Skrivelse till kommunalråden om remiss lokalisering av skyttecenter i Borås 2018 m.m.

Jan Petersson

2018-00650

2018-11-15

IN

Borås tingsrätt

7. Skrivelse från Borås tingsrätt om entledigande av nämndeman Urban Åkervall (S)

Camilla Christensen

2018-00727PDF

2018-11-15

IN

Kristina Ramsälv Waldenström (MP)

6. Avsägelse från Kristina Ramsälv Waldenström (MP) från uppdrag som ersättare i Borås Stadshus AB.

Camilla Christensen

2018-00727PDF

2018-11-15

IN

Kristina Ramsälv Waldenström (MP)

5. Avsägelse från Kristina Ramsälv Waldenström (MP) från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen

Camilla Christensen

2018-PDF00727

2018-11-14

IN

Lisa Berglund (KD)

1. Enkel fråga från Lisa Berglund (KD) till Anna Svalander (L) - Kommunalt aktivitetsansvar i Borås Stad

Annette Antonsson

2018-00813PDF

Senast ändrad: 2018-11-15 15.39

Ändrad av:

Dela sidan: Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C