Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 29 oktober 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-10-29

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken från Samhällsbyggnadsnämnden. BN 2020-2034

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2020-00811PDF

2020-10-29

IN

Borås Djurpark AB

9. Internkontrollplan 2021 från Borås Djurpark AB

Evelina Pirs

2020-00758PDF

2020-10-29

IN

Borås Djurpark AB

11. Budget 2021 från Borås Djurpark AB

Evelina Pirs

2020-00756PDF

2020-10-29

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

1. Remiss: Verksamhetsplan för detaljplanering 2021 från Samhällsbyggnadsnämnden

Karin Graad

2020-00818PDF

2020-10-29

IN

Sveriges förenade studentkårer

1. Skrivelse från Sveriges förenade studentkårer: Nominera till Årets studentstad 2021/2022

Annika Klemming

2020-00817PDF

2020-10-29

IN


1. Synpunkter på handläggning av ärende gällande en ekonomibyggnad.

Svante Stomberg

2020-00816

2020-10-29

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

105. Inbjudan från Länsstyrelsen Västra Götalands län till extrainsatt regional samverkanskonferens med tema Covid-19 den 29 oktober

Peder Englund

2020-00291PDF

2020-10-29

IN

AB Sandhultsbostäder

10. Budget 2021 från AB Sandhultsbostäder

Evelina Pirs

2020-00756PDF

2020-10-29

IN

AB Toarpshus

9. Budget 2021 från AB Toarpshus

Evelina Pirs

2020-00756PDF

2020-10-29

IN

AB Toarpshus

8. Yttrande över motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för hemlösheten i Borås från AB Toarpshus

Emma Lingefelt

2019-00528PDF

2020-10-29

IN

AB Sandhultsbostäder

7. Yttrande över motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för hemlösheten i Borås från AB Sandhultsbostäder

Emma Lingefelt

2019-00528PDF

2020-10-29

IN

Borås Elnät AB

8. Skrivelse om finansierings- och limitbehov för Borås Elnät AB inför 2021

Evelina Pirs

2020-00756PDF

2020-10-29

IN

Industribyggnader i Borås AB

8. Intern kontrollplan för år 2021 från Industribyggnader i Borås AB.

Evelina Pirs

2020-00758PDF

2020-10-29

IN

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB

7. Budget 2021-2023 för Koncernen, Industribyggnader i Borås AB

Evelina Pirs

2020-00756PDF

2020-10-29

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut om lokal Utvecklingsplan för Fristadbygden

Ewa Luvö

2020-00815PDF

2020-10-29

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut om samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - hantering av Lokala utvecklingsplaner

Ewa Luvö

2020-00814PDF

2020-10-29

IN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

11. Laga kraft för detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1 med flera, Borås Stad. BN 2015-1042

Susanne Möller Arneborg

2015-00477PDF

2020-10-28

IN

Inkubatorn i Borås AB

7. Riskanalys och Internkontrollplan från Inkubatorn i Borås AB

Evelina Pirs

2020-00758PDF

2020-10-28

IN

Inkubatorn i Borås AB

6. Budget 2021 från Inkubatorn i Borås AB

Evelina Pirs

2020-00756PDF

Senast ändrad: 2020-10-29 15.44

Ändrad av:

Dela sidan: Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C