Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 14 maj 2020

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-05-14

IN

AB Sandhultsbostäder

4. Budgetuppföljning tertial 1 från AB Sandhultsbostäder

Evelina Pirs

2020-00431PDF

2020-05-14

IN

AB Toarpshus

3. Budgetuppföljning tertial 1 från AB Toarpshus

Evelina Pirs

2020-00431PDF

2020-05-14

IN

Bergs kommun

76. Beslut gällande hemtjänst vid tillfälliga vistelser i Bergs kommun

Peder Englund

2020-00291PDF

2020-05-14

IN


20. Skrivelse från J.K till kommunalråd Anna Svalander om Bodaskolan

Johanna Armå

2020-00211

2020-05-14

IN


19. Skrivelse från M-L.I till kommunalråd Anna Svalander om Bodaskolan

Johanna Armå

2020-00211

2020-05-14

IN

Sociala omsorgsnämnden

2. Budgetuppföljning tertial 1 2020 från Sociala omsorgsnämnden

Roger Kardell

2020-00422PDF

2020-05-14

IN

Sociala omsorgsnämnden

7. Yttrande över remiss: Förslag till revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga lokala ordningsföreskrifter för torghandel från Sociala omsorgsnämnden

Anna Enochsson

2017-00462PDF

2020-05-14

IN

Inera AB

1. Kallelse till årsstämma i Inera AB den 17 juni 2020

Johannes Adolfsson

2020-00446PDF

2020-05-14

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

117. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (bastu) på fastigheten Sandared 1:631 (Solskensliden 17) BN 2020-000764

Maria Andrén

2020-00017

2020-05-14

IN

AB Bostäder i Borås

33. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 27 april 2020

Evelina Pirs

2020-00031PDF

2020-05-14

IN

Kristdemokraterna i Borås genom Jonathan Tellbe och Annette Arvidsson

1. Utmaning från Kristdemokraterna i Borås till övriga partier i Kommunfullmäktige: Håll Borås rent!

Carl Morberg

2020-00444PDF

2020-05-14

IN


32. Skrivelse om begäran om bistånd.

Lars-Olof Danielsson

2016-00180

2020-05-14

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

1. Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt miljöbalken för att avverka 10 granar inom Tattarströmmarnas natura 2000-område på fastigheten Grimskulla 1:1, Borås kommun. Dnr 525-17929-2020

Bengt Himmelmann

2020-00036PDF

Senast ändrad: 2020-05-14 15.41

Ändrad av:

Dela sidan: Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C