Meny

Meny

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 18 juli 2019.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-07-18

IN

Trafikverket

2. Samrådsremiss för ombyggnad av väg 1800 och väg 1795, i Borås kommun, Västra Götalands län från Trafikverket.

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-00671PDF

2019-07-18

IN

Trafikverket

1. Samråd för upprättande av vägplan för projektet väg 1800 och väg 1795, standardhöjande åtgärder i Borås kommun, Västra Götalands län från Trafikverket.

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-00671PDF

2019-07-18

IN

Borås Energi och Miljö AB

1. Begäran om markreservation och planbesked Rydboholm 1:451 m.fl. enligt 5 kap 2§ plan- och bygglagen från Borås Energi och Miljö AB

Ärendefördelning Mark o exploatering

2019-00670PDF

2019-07-18

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

177. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (ändring av beviljat lov) på fastigheten Lundahagen 27 (Lundaskogsvägen 6). BN 2019-1356.

Maria Andrén

2019-00017

2019-07-18

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

176. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus (inglasad altan) samt uppförande av carport på fastigheten Sölebo 2:1 (Skalle Norra 4). BN 2019-1174.

Maria Andrén

2019-00017

2019-07-18

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

175. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för påbyggnad av enbostadshus på fastigheten Nyckelpigan 8 (Kolonigatan 16). BN 2019-0931.

Maria Andrén

2019-00017

2019-07-18

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

174. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för ändrad användning av däckverkstad/lagerbyggnad till bostad på fastigheten Kinnarumma-Fagerhult 2:6 (Fritslavägen 65). BN 2019-1315.

Maria Andrén

2019-00017PDF

Senast ändrad: 2019-07-18 11.29

Ändrad av:

Dela sidan: Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C