Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 6 augusti 2020

Datum

Dokid

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-08-06

69251

IN

Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

5. Underrättelse från Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen om tillfälle till yttrande i mål nr F 5190-19. Borås kommun ./.Grand i Borås Fastighets Aktiebolag angående ansökan om omprövning av tomträttsavgäld berörande fastigheten Prometeus 3, Borås kommun.

Anders Graad

2019-00694PDF

2020-08-06

69249

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

1. Remiss från Länsstyrelsen över anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken för anläggande av damm på fastigheten Svenstorp 1:1 i Borås kommun. Dnr 535-32343-2020

Jennyann Karlsson

2020-00605

Senast ändrad: 2020-08-06 15.44

Ändrad av:

Dela sidan: Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C