Meny

Meny

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 20 september 2018.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2018-09-20

IN

BoråsBorås TME AB

9. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 från BoråsBorås TME AB

Martin Jakobsson

2018-00642PDF

2018-09-20

IN

Borås Textile Fashion Center AB

8. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 från Borås Textile Fashion Center AB

Martin Jakobsson

2018-00642PDF

2018-09-20

IN

Energimarknadsinspektionen

2. Remiss över ansökan om förnyad nätkoncession för linje mellan Kinna och Rydboholm i Marks kommun och Borås Stad från Energimarknadsinspektionen. Dnr 2018-101487

Jennyann Karlsson

2017-00813PDF

2018-09-20

IN

 

17/2018. Ansökan från T.S. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2018-00007

2018-09-20

IN

 

16/2018. Ansökan från M.K. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2018-00007

2018-09-20

IN

 

15/2018. Ansökan från M.P. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2018-00007

2018-09-20

IN

 

14/2018. Ansökan från E.N. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2018-00007

2018-09-20

IN

 

13/2018. Ansökan från M.S. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2018-00007

2018-09-20

IN

 

12/2018. Ansökan från C.L. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2018-00007

2018-09-20

IN

 

11/2018. Ansökan från N.K. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2018-00007

2018-09-20

IN

Individ- och familjeomsorgsnämnden

1. Skrivelse från Individ- och familjeomsorgsnämnden om samarbetsuppdrag boendeprocessen

Ärendefördelning Personal o förhandling

2018-00648PDF

2018-09-20

IN

Förvaltningsrätten i Göteborg

5/2018. Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 2561-17. Klagande Volvo Bussar Aktiebolag. Överklagat beslut: Länsstyrelsens Västar Götalands län beslut den 15 februari 2017 dnr 211-25886-206. Saken: Kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)

Anna Enochsson

2018-00004PDF

2018-09-20

IN

Reumatikerföreningen

9/2018. Ansökan om registrering för lotteri enligt 17 kap lotterilagen från Reumatikerföreningen.

Anna Enochsson

2018-00003

2018-09-20

IN

Anna Christensen (M)

13. Ny version av enkel fråga från Anna Christensen (M) till Lokalförsörjningsnämndens ordförande Mathias Duell (S) gällande användning av förnyelsebar energi, vid nybyggnation inom egen verksamhet. (Jjusterat namn på förskolan)

Desiree Karlsson

2018-00044PDF

2018-09-20

IN

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB

7. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 från Koncernen, Industribyggnader i Borås AB

Martin Jakobsson

2018-00642PDF

2018-09-19

IN

Fristadbostäder AB

6. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 från Fristadbostäder AB

Martin Jakobsson

2018-00642PDF

2018-09-19

IN

AB Sandhultsbostäder

5. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 från AB Sandhultsbostäder

Martin Jakobsson

2018-00642PDF

2018-09-19

IN

AB Toarpshus

4. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 från AB Toarpshus

Martin Jakobsson

2018-00642PDF

Senast ändrad: 2018-09-20 15.50

Ändrad av:

Dela sidan: Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C