Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 1 juli 2020.

2020-07-01

IN

Vattenfall Services Nordic AB

1. Värderingsprotokoll med anledning av ny lågspänningskabel för fastigheten Bogryd 4:1 från Vattenfall Services Nordic AB

Maria Andrén

2020-00575

2020-07-01

IN

Vingåkers kommun

95. Ändrat beslut om hemtjänstinsatser till sommarboende från Vingåkers kommun

Peder Englund

2020-00291PDF

2020-07-01

IN

Miljödepartementet

1. Remiss: Promemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper från Miljödepartementet

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2020-00574PDF

2020-07-01

IN

Kulturdepartementet

1. Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) från Kulturdepartementet

Magnus Jungvid

2020-00573PDF

2020-07-01

IN

Förskolenämnden

3. Förskolenämndens svar på revisionsrapport: Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga

Ingegerd Eriksson

2020-00215PDF

2020-07-01

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

4. Budgetuppföljning t.o.m. maj 2020 från Samhällsbyggnadsnämnden

Roger Kardell

2020-00506PDF

2020-06-30

IN

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD)

1. Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet

Ärendefördelning Personal o förhandling

2020-00572PDF

2020-07-01

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

156. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt marklov och rivningslov på fastigheten Hovalida 1:22 (Hovalidsvägen 35) BN 2020-1261

Maria Andrén

2020-00017

2020-06-30

IN

Vänga Röda Korskrets

34:1 Delrapport av medel för lokal utveckling 2019 från Vänga Röda Korskrets

Monica Lindqvist

2019-00135

2020-06-30

IN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut för detaljplan för Brämhult, Källbäcksryd 1:366. BN 2020-992

Charlotta Tornvall

2020-00571PDF

2020-06-30

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut för detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7. BN 2020-266

Louise Karlsson

2020-00158PDF

2020-06-30

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

12. Samhällsbyggnadsnämndens beslut för detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3. BN 2018-658

Mia Magnusson

2018-00359PDF

2020-06-30

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

11. Samhällsbyggnadsnämndens beslut för detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera. BN 2015-887

Karin Graad

2015-00434PDF

Senast ändrad: 2020-07-01 15.42

Ändrad av:

Dela sidan: Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C