Meny

Meny

Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 7 november 2018.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2018-11-07

IN

Borås Energi och Miljö AB

1. Skrivelse från Borås Energi och Miljö AB om ansökan för förberedelser av efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Viskan

Monica Lindqvist

2018-00781PDF

2018-11-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Lundaskog Viared 7:3. BN 2018-794.

Karolina Rosén

2018-00438PDF

2018-11-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Lundaskog Viared 7:3. BN2018-658.

Karolina Rosén

2018-00359PDF

2018-11-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Norra Sjöbo, Mörkhättan 11. BN 2018-463

Sebastian Andersson

2018-00268PDF

2018-11-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl. BN 2018-756

Sebastian Andersson

2018-00426PDF

2018-11-07

IN

Samhällsbyggandsnämnden

5. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Sparsör: Paradis 1:4 (Vinkelvägen). Bn2014-1700

Charlotta Tornvall

2015-00385PDF

2018-11-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3: 1 m.fl, Borås Stad. BN 2015-1200

Sebastian Andersson

2015-00443PDF

2018-11-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för del av Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd. BN2017-1765

Sebastian Andersson

2017-00109PDF

2018-11-07

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

5. Rättelse till beslut om kommuntal för mottagande av nyanlända 2019 från Länsstyrelsen Västra Götalands län

Dan Persson

2018-00154PDF

2018-11-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Inbjudan till samråd för detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd, Borås Stad från Samhällsbyggnadsnämnden. BN2017-1765

Sebastian Andersson

2017-00109PDF

2018-11-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

2. Inbjudan till samråd för Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad från Samhällsbyggnadsnämnden. BN2015-1200

Sebastian Andersson

2015-00443PDF

2018-11-07

IN

Tekniska förvaltningen

3. Yttrande över förslag till revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter från Tekniska förvaltningen

Anna Enochsson

2017-00462PDF

2018-11-07

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

4. Länsstyrelsens beslut om kommuntal för mottagande av nyanlända 2019

Dan Persson

2018-00154PDF

2018-11-07

IN

Förvaltningsrätten i Stockholm

106. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm om yttrande i mål nr 2018-8962 Statens Skolinspektion ./. Borås kommun angående utdömande av vite.

Eva Andreasson

2016-00518PDF

2018-11-07

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

259. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om marklov för schaktning/fyllning (terrassering) på fastigheten del av Viared 14:19. BN 2018-1683

Maria Andrén

2018-00017PDF

2018-11-07

IN

Grundskolenämnden

1. Yttrande över förvaltningsremiss: Förslag till revidering av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod från Grundskolenämnden.

Kristina Sköld

2018-00768PDF

2018-11-06

IN

Borås Stadshus AB

6. Riskanalys och Internkontrollplan 2019 från Borås Stadshus AB

Martin Jakobsson

2018-00760PDF

2018-11-06

IN

Borås Stadshus AB

11. Budget 2019 från Borås Stadshus AB

Martin Jakobsson

2018-00741PDF

Senast ändrad: 2018-11-07 15.44

Ändrad av:

Dela sidan: Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C