Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen de 20 januari 2021

Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2021-01-20

IN

Sparsörs AIK

1:1. Komplettering till ansökan om registrering för lotteri enligt Spellagen från Sparsörs AIK

Anna Enochsson

2021-00003

2021-01-20

IN

Annette Carlson (M)

1. Fråga från Annette Carlson (M) till Tom Andersson (MP): Fråga: När kommer kommunalrådet svara på vår motion, Belysning som trygghetsskapande åtgärd?

Kennet Öhlund

2021-00044PDF

2021-01-20

IN

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Remiss av förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst

Rangbar Abdulkarim Ali Mohammad

2021-00085PDF

2021-01-20

IN

Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen

8. Kopia av dom Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen i mål nr F 4158-20. Saken: Överklagande av lantmäteriets beslut, 2020-09-04 gällande äganderättsutredning berörande Viared 11:1 och 11:2 i Borås kommun

Elisabeth Eickhoff

2016-00303

2021-01-20

IN

Förskoleförvaltningen

3. Yttrande från Förskoleförvaltningen över remiss avseende förslag till Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets föreskrifter

Johanna Armå

2020-00925PDF

2021-01-20

IN

Grundskoleförvaltningen

2. Yttrande från Grundskoleförvaltningen över remiss avseende förslag till Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets föreskrifter

Johanna Armå

2020-00925PDF

2021-01-20

IN

FUB Borås

1. Skrivelse om FUBs verksamhet

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2021-00082PDF

2021-01-19

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

7. Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med flera från Samhällsbyggnadsnämnden. BN2017-0656

Karin Graad

2016-00498PDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol