Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen de 14 april 2021

Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

2021-04-14

IN

Hela Sverige ska leva Sjuhärad

1. Inbjudan till årsmöte för Hela Sverige ska leva Sjuhärad den 29 april 2021

Monica LindqvistPDF

2021-04-14

IN

Anna Svalander

5. Avsägelse från Anna Svalander (L) från uppdrag som ledamot i Klimatråd

Camilla ChristensenPDF

2021-04-14

IN

Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen

9. Kopia på överklagandebevis på dom från Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen i mål nr P 491-20. Saken: Överklagande av Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd i Borås kommun.

Jan Petersson

2021-04-14

IN

Infrastrukturdepartementet

1. Remiss av SOU 2021:9 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen från Infrastrukturdepartementet. Dnr I2021/00503

Fredrik NilströmerPDF

2021-04-14

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

6. Underrättelse om granskning för detaljplan för Räveskalla 1:19 - Allén 8, Sjömarken, Borås stad från Samhällsbyggnadsnämnden. BN 2018-1754

Susanne Möller ArneborgPDF

2021-04-13

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

87. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om tidsbegränsat bygglov för fasadändring på affärshus (installation av hiss) 5 år på fastigheten Freja 9 (Södra Kyrkogatan 33) BN 2021-000703

Maria AndrénPDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol