Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 14 oktober 2020.

Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-10-14

IN

Thord Gustafson

8. Avsägelse från Thord Gustafson från uppdrag som styrelseledamot i Inkubatorn i Borås AB

Camilla Christensen

2020-00729

2020-10-14

IN

Per-Olof Höög (S)

7. Avsägelse från Per-Olof Höög (S) från uppdrag som ersättare i Borås Stads Krisledningsnämnd

Camilla Christensen

2020-00729PDF

2020-10-14

IN

Lennart Krok (S)

6. Avsägelse från Lennart Krok (S) från uppdrag som lekmannarevisor i Borås Djurpark AB, lekmannarevisorsersättare i Akademiplatsen AB och lekmannarevisorsersättare i Borås Idottshistoriska sällskapet

Camilla Christensen

2020-00729PDF

2020-10-14

IN

Mats Tolfsson (S)

5. Avsägelse från Mats Tolfsson (S) från uppdrag som ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden från och med den 31 december.

Camilla Christensen

2020-00729PDF

2020-10-14

IN

Mats Tolfsson (S)

4. Avsägelse från Mats Tolfsson (S) från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen och ersättare i Borås Stadshus AB

Camilla Christensen

2020-00729PDF

2020-10-14

IN

Mats Tolfsson (S)

12. Avsägelse från Mats Tolfsson (S) från uppdrag som ledamot i Medel för lokal utveckling

Camilla Christensen

2020-00042PDF

2020-10-14

IN

Färingtofta Norra, ideell förening och Föreningen Svenskt Landskapsskydd

1. Upprop för det svenska landskapet från Färingtofta Norra, ideell förening och Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2020-00776PDF

2020-10-14

IN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

8. Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen om laga kraft för detaljplan för Bäckeskog, Pantängen 12, Borås Stad

Jan Petersson

2019-00550PDF

2020-10-14

IN

Lisa Berglund (KD)

1. Motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska aktiviteten hos unga

Malin Yderhag

2020-00775PDF

2020-10-14

IN

Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD)

1. Motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD): En hållbar fordonsstrategi

Bengt Himmelmann

2020-00774PDF

2020-10-14

IN

Niklas Arvidsson (KD, Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (KD)

1. Motion av Niklas Arvidsson (KD, Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (KD): Värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2020-00773PDF

2020-10-14

IN

Stefan Lindborg (V)

1. Fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Anna Svalander (L) om uppsiktsplikt

Soroush Rezai

2020-00772PDF

2020-10-14

IN


7. Skrivelse om utökning av tomt Ebbared 2:94

Maria Lundqvist

2020-00701

Senast ändrad: 2020-10-14 15.48

Ändrad av:

Dela sidan: Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C