Meny

Meny

Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 17 april 2019.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-04-17

IN

Valnämnden

8. Yttrande över remiss Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser från Valnämnden

Rangbar Abdulkarim Ali Mohammad

2018-00909PDF

2019-04-17

IN

Första och Andra revisorsgruppen

1. Revisionsberättelser och redogörelse för 2018 års granskning för Kommunstyrelsen, Valnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Sociala Omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Överförmyndarnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Vård- och Äldrenämnden från Första och Andra revisorsgruppen

Desiree Karlsson

2019-00413PDF

2019-04-17

IN

Stadsrevisionen

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen: Granskning av Borås Stads årsredovisning 2018

Magnus Widén

2019-00412PDF

2019-04-17

IN

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå

6. Skrivelse från Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå: Borås kommun saknar för närvarande avtal och licenser för er musikanvändning

Carl Morberg

2015-00803PDF

2019-04-17

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

81. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Kornetten 4. (Mandolingatan 39) BN 2019-0613

Maria Andrén

2019-00017

2019-04-17

IN


8. Ansökan från K.T. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2019-00007

2019-04-17

IN

Viskaforshem AB

39. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den 9 april 2019

Martin Jakobsson

2019-00031PDF

2019-04-17

IN

Sveriges Kommuner och Landsting

14. Påminnelse från Sveriges Kommuner och Landsting om frågor om det statliga stödet för att främja hållbara stadsmiljöer, s.k. stadsmiljöavtal

Charlotta Tornvall

2015-00820PDF

Senast ändrad: 2019-04-17 15.46

Ändrad av:

Dela sidan: Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C