Meny

Meny

Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 19 september 2018.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2018-09-19

IN

Tillvaxtverket.se

5. Meddelande från Tillväxtverket om inkommen ansökan ärendnummer208753

Annette Antonsson

2018-00378PDF

2018-09-19

IN

Skolinspektionen

3. Skolinspektionens beslut på ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Alingås kommun. Dnr 32-2018:1170

Annette Antonsson

2018-00233PDF

2018-09-19

IN

ikkab på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

1. Värderingsprotokoll med anledning av ombyggnad av elnät på fastigheten Kerstinsgärde1:2 från ikkab på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Maria Andrén

2018-00646PDF

2018-09-19

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

217. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (ändring av beviljat lov BN 2017-0897) på fastigheten Kerstinsgärde 1:75 (Hagvägen 3) BN 2018-1332

Maria Andrén

2018-00017PDF

2018-09-19

IN

Borås kommuns Parkerings AB

3. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 från Borås kommuns Parkerings AB

Martin Jakobsson

2018-00642PDF

2018-09-19

IN

Anna Christensen (M)

13. Enkel fråga från Anna Christensen (M) till Lokalförsörjningsnämndens ordförande Mathias Duell (S) gällande användning av förnyelsebar energi, vid nybyggnation inom egen verksamhet.

Desiree Karlsson

2018-00044PDF

2018-09-19

IN

Patric Cerny (L)

1. Motion från Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre.

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2018-00645PDF

2018-09-19

IN

SFK Pelikanen

14:2. Slutrapport av medel för lokal utveckling 2018 från SFK Pelikanen

Monica Lindqvist

2017-00732

2018-09-18

IN

Västra Götalandsregionen

5. Påminnelse om att återkomma med information gällande behörig beslutsfattare och kontaktperson gällande tilldelningsbeslut i upphandling av kärnsystem inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) från Västra Götalandsregionen.

Johannes Adolfsson

2016-00745PDF

Senast ändrad: 2018-09-19 15.43

Ändrad av:

Dela sidan: Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C