Meny

Meny

Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 16 januari 2019.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-01-16

IN

Göteborgs Stad

1. Remiss över ny översiktsplan för Göteborg, samråd från Göteborgs Stad

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-00101PDF

2019-01-16

IN

Göteborgs Stad

1. Remiss över översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden, Samråd från Göteborgs Stad

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-00100PDF

2019-01-16

IN

Göteborgs Stad

1. Remiss över översiktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg, Samråd från Göteborgs Stad

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-00099PDF

2019-01-16

IN


1. Skrivelse till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson med frågor om Brämhult.

Cornelia Forsström

2019-00098PDF

2019-01-16

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

1. Information från Länsstyrelsen Västra Götalands län om förslag på uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-område Mölarp och Kröklingshage SE0530078, Borås kommun.

Ärendefördelning Mark o exploatering

2019-00097PDF

2019-01-16

IN

Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M)

1. Motion från Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Borås Stad bör redovisa slöseri med skattemedel

Magnus Widén

2019-00096PDF

2019-01-16

IN

Annette Carlson (M)

1. Enkel fråga till Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande Mats Tolfsson (S) från Annette Carlson (M) om placeringar i familjehem eller hem för vård och boende (HVB)

Desiree Karlsson

2019-00044PDF

2019-01-16

IN

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD)

1. Motion från Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD): En bättre skola i Borås

Eva Andreasson

2019-00095PDF

2019-01-16

IN

Annette Carlson (M), Anna-Clara Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD)

1. Motion från Annette Carlson (M), Anna-Clara Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD) - Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning.

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2019-00094PDF

2019-01-16

IN

Ida Legnemark (V)

1. Enkel fråga från Ida Legnemark (V) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) om byggnation av hyresrätter

Martin Jakobsson

2019-00093PDF

2019-01-16

IN

Skatteverket

6. Redovisningsräkning, utbetalningsår 2019 från Skatteverket

Roger Kardell

2018-00470PDF

2019-01-16

IN

Arbetslivsnämnden

20. Yttrande över remiss: LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 från Arbetslivsnämnden

Malin Yderhag

2016-00780PDF

2019-01-16

IN

BoråsBorås TME AB

6. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den 12 december 2018.

Martin Jakobsson

2019-00031PDFNN

190. Skrivelse med synpunkter på ej verkställt beslut

Ingegerd Eriksson

 

Senast ändrad: 2019-01-16 15.50

Ändrad av:

Dela sidan: Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C