Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 25 januari 2023.

 

Inkomna handlingar till Kommunstyrelsen

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2023-01-25

Grundskolenämnden

3. Budget 2023 för Grundskolenämnden Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Roger Kardell

2022-00037

2023-01-25

Överförmyndarnämnden

2. Budget 2023 för Överförmyndarnämnden Pdf, 210.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Roger Kardell

2022-00037

2023-01-25

Samhällsbyggnadsnämnden

14. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för fasadändring på carport/tillbyggnad av fastigheten Vagnslidret 4 (Visthusgatan 26) BN 2022-002286

Maria Andrén

2023-00017

2023-01-25

Samhällsbyggnadsnämnden

13. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (med garage), rivning av fastigheten Asklanda 4:16 (Granvägen 2) BN 2022-1960

Maria Andrén

2023-00017

2023-01-24

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

15. Beslut om omfördelning av bidrag från 2022 till 2024 för åtgärdsförberedelser vid det förorenade sedimentområdet Viskan i Borås kommun från Länsstyrelsen Västra Götalands län Pdf, 344.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Monica Lindqvist

2020-00447

2023-01-24


26. Skrivelse om monolog eller dialog för Tolken-projektet. Pdf, 333.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mia Magnusson

2021-00340

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender