Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 15 januari 2020

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-01-15

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

8. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 tomter med vardera byggnation) på fastigheten Viared 15:1 (Viås 1) BN 2019-2298

Maria Andrén

2020-00017PDF

2020-01-15

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

7. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för fasadändring på flerbostadshus (rivningslov, nybyggnad och inglasning av balkonger) på fastigheten Betslet 2. BN 2019-2300

Maria Andrén

2020-00017PDF

2020-01-15

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

6. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för skyltanordning på industribyggnad, samt gatuskyltar på fastigheten Stormen 4 (Stormgatan 9) BN 2019-2114

Maria Andrén

2020-00017PDF

2020-01-15

IN

Moderaterna, Borås Stad

1. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna, Borås Stad 2019

Carl Morberg

2020-00077PDF

Senast ändrad: 2020-01-15 15.38

Ändrad av:

Dela sidan: Onsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C