Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 17 januari 2020

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-01-17

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

1. Instruktion för kommunernas årliga rapportering av krisberedskap och civilt försvar 2019 från Länsstyrelsen Västra Götalands län

Rangbar Abdulkarim Ali Mohammad

2020-00081PDF

2020-01-17

IN


1. Skrivelse om Med omtanke.

Magnus Jungvid

2020-00063

2020-01-17

IN

Kamgarn Aktivitetshuset

2. Ansökan om utökat kapacitetstak från Kamgarn Aktivitetshuset

Magnus Jungvid

2019-00090

2020-01-17

IN


17. Skrivelse med synpunkter på detaljplan för Tosseryd Torpa-Sjöbo, 2:24 (Räfseryd) BN 2017-804.

Susanne Möller Arneborg

2017-00437PDF

2020-01-17

IN

Valnämnden

22. Svar från Valnämnden att man avstår från att yttra sig över remiss: Digital Strategi 2020 Valnämnden.

Johan Olovson

2019-00983PDF

2020-01-17

IN


16. Skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter angående tilltänkta byggnationen Torpa-Sjöbo 2:24 BN 2017-804.

Susanne Möller Arneborg

2017-00437PDF

2020-01-17

IN

Skolverket

8. Skolverkets beslut om statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder 2019. Dnr 8.1.2-209:0037522

Christina Anemo

2018-00669PDF

2020-01-16

IN

RFSL Sjuhärad

1:1. Komplettering till ansökan om medel för lokal utveckling 2020 från RFSL Sjuhärad

Monica Lindqvist

2020-00078PDF

Senast ändrad: 2020-01-17 14.21

Ändrad av:

Dela sidan: Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C