Meny

Meny

Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 12 juli 2019

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-07-12

IN

Sociala omsorgsförvaltningen

4. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS tom 30 juni 2018 från Sociala omsorgsförvaltningen

Jon Hjärne

2019-00449PDF

2019-07-12

IN

Kulturdepartementet

1. Remiss av departementsskrivelsen: Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) från Kulturdepartementet

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2019-00667PDF

2019-07-12

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

171. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (balkong/veranda) på fastigheten Källbäcksryd 1:389 (Rydsgatan 22) BN 2019-1276

Maria Andrén

2019-00017

2019-07-12

IN

Trafikverket

4. Underrättelse om arkeologisk utredning i projekt Väg 41 Fritsla-Kråkered från Trafikverket

Jan Petersson

2019-00307PDF

Senast ändrad: 2019-07-12 11.57

Ändrad av:

Dela sidan: Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C