Meny

Meny

Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 20 september 2019

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-09-20

IN

Stadsledningskansliet

6. Framställan från Stadsledningskansliet om upplåtelse av Stadshushallen den 2-3 december 2019. Days of knowledge - utdelning av stipendier

Camilla Christensen

2019-00047

2019-09-20

IN

Kulturnämnden

4. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019 från Kulturnämnden

Roger Kardell

2019-00818PDF

2019-09-20

IN

Föreningen Glokala Sjuhärad

1. Appell till kommunfullmäktige från Föreningen Glokala Sjuhärad Anslut er till ICAN Cities Appeal

Carl Morberg

2019-00826PDF

2019-09-20

IN

Sveriges Kommuner och Landsting

1. Information till de kommuner som antagit SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2019-00825PDF

2019-09-20

IN

Havs- och vattenmyndigheten

1. Inbjudan från Havs- och vattenmyndigheten till informationsmöte Åtgärdsprogram för havsmiljön

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-00824PDF

2019-09-20

IN

Borgstena Fiber

1. Skrivelse från Borgstena Fiber om intrångsersättning markupplåtelse

Ärendefördelning Mark o exploatering

2019-00823

2019-09-20

IN

Lokalförsörjningsnämnden

3. Framställan från Lokalförsörjningsnämnden om rivning av fastigheten Runstaven 1, Östergårdskolan, Husbondegatan1 Trandared

Maria Andrén

2019-00018PDF

2019-09-20

IN

Lokalförsörjningsnämnden

2. Framställan från Lokalförsörjningsnämnden om rivning av Petershöjd Rydboholm 1.342

Maria Andrén

2019-00018PDF

2019-09-20

IN

Lokalförsörjningsnämnden

1. Projekteringsframställan för nybyggnad av Skogsfrugatan SOL-boende, Torpa Sjöbo 2:5 från Lokalförsörjningsnämnden

Ärendefördelning Ekonomistyrning

2019-00822PDF

2019-09-20

IN

Industribyggnader i Borås AB

82. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 16 septemnber 2019

Evelina Pirs

2019-00031PDF

2019-09-20

IN

AB Bostäder i Borås

9. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019 från AB Bostäder i Borås

Evelina Pirs

2019-00810PDF

2019-09-20

IN

Lokalförsörjningsnämnden

3. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019 från Lokalförsörjningsnämnden

Roger Kardell

2019-00818PDF

2019-09-20

IN

Arbetslivsnämnden

1. Miljörapport: Tertial 2 2019 från Arbetslivsnämnden

Monica Lindqvist

2019-00739PDF

2019-09-20

IN

Vård- och äldrenämnden

1. Vård- och äldrenämndens beslut om revidering av regler för trygghetsbostäder

Ärendefördelning Kvalitet och utveckling

2019-00820PDF

2019-09-20

IN

Vård- och äldrenämnden

1. Återrapportering angående äldreombudets rapport 2018 från Vård- och äldrenämnden

Maria Nilséus

2019-00335PDF

2019-09-20

IN

Västtrafik AB

1. Noteringar från dialogmöte om kollektivstrafikens utveckling från Västtrafik AB

Charlotta Tornvall

2019-00819PDF

2019-09-20

IN

Vård- och äldrenämnden

13. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2019 från Vård- och äldrenämnden

Ewa Luvö

2019-00437PDF

2019-09-20

IN

Vård- och äldrenämnden

2. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019 från Vård- och äldrenämnden

Roger Kardell

2019-00818PDF

2019-09-20

IN

Arbetslivsnämnden

1. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019 från Arbetslivsnämnden

Roger Kardell

2019-00818PDF

2019-09-20

IN

Arbetslivsnämnden

12. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2019 från Arbetslivsnämnden

Ewa Luvö

2019-00437PDF

2019-09-20

IN

Svenljunga kommun

1. Remiss över förslag till ny översiktsplan för Svenljunga kommun

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2019-00815PDF

2019-09-19

IN

Målsryds ortsråd

39. Ansökan om medel för lokal utveckling 2019 från Målsryds ortsråd

Monica Lindqvist

2019-00135

2019-09-19

IN

Borås Djurpark AB

8. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019 från Borås Djurpark AB

Evelina Pirs

2019-00810PDF

2019-09-19

IN

BoråsBorås TME AB

7. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019 från BoråsBorås TME AB

Evelina Pirs

2019-00810PDF

2019-09-19

IN


6. Rättelse till skrivelse om begravningsverksamheten bergtäkt Fristad

Maria Andrén

2019-00780

Senast ändrad: 2019-09-20 14.42

Ändrad av:

Dela sidan: Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C