Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 3 juli 2020

2020-07-03

IN

Europeiska kommissionen

1. Inbjudan från EU-kommissionen i Sverige att delta i förslagsinfordran - Europa Direkt-kontor i Sverige under åren 2021-2025

Jonas Widerström

2020-00581PDF

2020-07-03

IN

Arbetsmarknadsdepartementet

1. Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet: SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

Ärendefördelning Centrum för kunskap o säkerhet

2020-00580PDF

2020-07-03

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

158. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport, 2 tomter med vardera byggnation på fastigheten Påtorp 1:63. BN 2020-1238

Maria Andrén

2020-00017

2020-07-03

IN

Trafikverket

4. Trafikverkets beslut gällande rivning av Linjeplats Frufällan i projekt Herrljunga - Borås spårbyte och FJB, bandel 654, Västra Götalands län. TRV 2018/63920

Jan Petersson

2019-00880PDF

2020-07-03

IN

Trafikverket

3. Trafikverkets beslut gällande rivning av sidospår och växlar vid driftplats Fristad i projekt Herrljunga - Borås spårbyte och FJB, bandel 654, Västra Götalands län. TRV 2019/38838

Jan Petersson

2019-00879PDF

2020-07-03

IN

Trafikverket

4. Trafikverkets beslut gällande rivning av Linjeplats Borgstena i projekt Herrljunga - Borås spårbyte och FJB, bandel 654, Västra Götalands län

Jan Petersson

2019-00877PDF

2020-07-02

IN

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

5. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1966:7582 i samband med avloppsanläggning inom fastigheten Bondarp 1:3, Borås kommun

Bengt Himmelmann

2020-00023

2020-07-03

IN

Vårdföretagarna och Famna

98. Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19

Peder Englund

2020-00291PDF

2020-07-03

IN

Bergs kommun

97. Beslut gällande hemtjänst vid tillfälliga vistelser i Bergs kommun

Peder Englund

2020-00291PDF

Senast ändrad: 2020-07-03 13.12

Ändrad av:

Dela sidan: Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C