Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 16 april 2021.

Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2021-04-16

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

93. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Källbäcksryd 1:65 (Rosengatan 45) BN 2021-000568

Maria Andrén

2021-00017

2021-04-16

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

92. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad på industrifastighet på fastigheten Holmens Gård 1 (Hultagatan 47) BN 2021-000664

Maria Andrén

2021-00017PDF

2021-04-16

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

91. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om marklov för ändring av marknivå + L-stöd på fastigheten Lindebergshult 1:256 (Vildrosvägen 18) BN 2021-000636

Maria Andrén

2021-00017

2021-04-15

IN

Borås tingsrätt

2. Beslut från Borås tingsrätt i mål nr Ä 1173-21. Saken: Överklagande av skuldsaneringsbeslut nu fråga om återförvisning på grund av tillkommande skuld

Susanne Bladh

2020-00278

2021-04-15

IN

Socialstyrelsen

19. Bekräftelse på mottagande av ansökan om statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19 från Socialstyrelsen. 14032/2021

Jonas Ringström

2020-00532PDF

2021-04-15

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

90. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad Förskola (förlängning av tidigare lov) på fastigheten Borgstena 5:32 (Krögarevägen 4) BN 2021-000721

Maria Andrén

2021-00017PDF

2021-04-15

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

89. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Alsoppen 2. BN 2021-000414

Maria Andrén

2021-00017

2021-04-15

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

7. Rättelse av datum - Underrättelse om granskning för detaljplan för Räveskalla 1:19, - Allen 8, Sjömarken, Borås stad

Susanne Möller Arneborg

2018-00792PDF

2021-04-15

IN

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

24. Förvaltningschefsbeslut från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan.

Peder Englund

2021-00061PDF

2021-04-16

IN

Säkerhetspolisen

2. Återredovisning av framställda registerkontroller från Säkerhetspolisen

Peder Englund

2021-00030

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol