Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 27 mars 2020

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-03-27

IN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

1. Ansökan om detaljplan för Göta, Syrenen 2 och Syrenen 6 från Samhällsbyggnadsförvaltningen. BN 2020-0014

Ärendefördelning Strategisk samhällsplanering

2020-00328PDF

2020-03-27

IN

Borås Stadshus AB

2. Årsredovisning 2019 från Borås Stadshus AB

Evelina Pirs

2020-00229PDF

2020-03-27

IN

Borås Stadshus AB

8. Uppföljning intern kontroll 2019 från Borås Stadshus AB

Evelina Pirs

2020-00250PDF

2020-03-27

IN

Myndigheten för press, radio och tv

4. Skrivelse från Myndigheten för press, radio och tv om utgivare samt ställföreträdande utgivare för webbradiosändning för Kommunfullmäktige.

Anna Enochsson

2020-00218PDF

2020-03-27

IN

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

7. Ordförandebeslut från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje : Inga omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i Norrtälje kommun

Peder Englund

2020-00291PDF

2020-03-27

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

1. Meddelande från Länsstyrelsen Västra Götalands län om tillsyn gällande grävning och arbeten inom vattenområde på fastigheten Svensgärde 3:1 i Borås kommun

Ärendefördelning Mark o exploatering

2020-00327PDF

2020-03-27

IN

Malin Carlsson (S)

3. Avsägelse från Malin Carlsson (S) från uppdrag som ledamot i Beredningsgrupp för Tillitsresan

Camilla Christensen

2020-00042PDF

2020-03-27

IN

AniCura Djursjukhuset i Jönköping och AniCura Veterinärhuset i Värnamo

5. Svar på skrivelse: Djursjukvården, en samhällsviktig verksamhet från AniCura Djursjukhuset i Jönköping och AniCura Veterinärhuset i Värnamo

Peder Englund

2020-00291

2020-03-27

IN

HusArvid

1. Ansökan om markköp av Borås Viared 2:1 från HusArvid

Ärendefördelning Mark o exploatering

2020-00326PDF

2020-03-27

IN

Energimyndigheten

2. Information angående ändring av tidplan för styrelplaneringen från Energimyndigheten

Rangbar Abdulkarim Ali Mohammad

2017-00451PDF

2020-03-27

IN

Susanne Karlander (L)

3. Avsägelse från Susanne Karlander (L) från uppdrag som vice ordförande i Grundskolenämnden.

Camilla Christensen

2020-00301PDF

2020-03-27

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

69. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/kontors/affärsbyggnad samt skyltlov på fastigheten Vindrosen 4 (Viaredsvägen 22) BN 2020-000418

Maria Andrén

2020-00017PDF

2020-03-27

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

8. Yttrande över remiss: Borås Stads plan för krisberedskap från Fritids- och folkhälsonämnden

Jonny Nylén

2019-01068PDF

2020-03-27

IN

Fritids- och folkhälsonämnden

8. Lupp-2017 återrapportering 1,5 år från Fritids- och folkhälsonämnden

Maja Karlsson

2019-01112PDF

2020-03-27

IN

Grundskoleförvaltningen

1. Dispensansökan av en tillsvidaretjänst som lärare i modersmål serbisk på Centrum för flerspråkigt lärande, CFL - på 40 % sysselsättningsgrad från Grundskoleförvaltningen

Agneta Simring Larsson

2020-00020

Senast ändrad: 2020-03-27 13.38

Ändrad av:

Dela sidan: Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C