Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 8 november 2019

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2019-11-08

IN

Grundskolenämnden

1. Ordförandebeslut: Framställan till Kommunstyrelsen gällande utemiljö till Björkhöjdskolan - angränsande mark som tillhör Västra Götalandsregionen

Annette Antonsson

2019-00970PDF

2019-11-08

IN

Borås Elnät AB

100. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den23 oktober 2019.

Evelina Pirs

2019-00031PDF

2019-11-08

IN

Borås kommuns Parkerings AB och Lidl Sverige KB

1. Markanvisningsansökan Wilenplatsen från Borås kommuns Parkerings AB och Lidl Sverige KB

Ärendefördelning Mark o exploatering

2019-00969PDF

2019-11-08

IN

Borås kommuns Parkerings AB och Lidl Sverige KB

1. Markanvisningsansökan Makrillen 11 från Borås kommuns Parkerings AB och Lidl Sverige KB

Ärendefördelning Mark o exploatering

2019-00968PDF

2019-11-08

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

272. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av skylt (t.o.m 2022-11-05) på fastigheten Byttorpshörn 1 (Alingsåsvägen 66) BN 2019-2026

Maria Andrén

2019-00017PDF

2019-11-08

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

271. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av paviljong på fastigheten Biskopsmössan 5 (Klintesväng 1) BN 2019-1960.

Maria Andrén

2019-00017PDF

2019-11-08

IN

Toarpsdals Byalag

8. Lotteriredovisning från Toarpsdals Byalag

Anna Enochsson

2019-00003

2019-11-07

IN

Sociala omsorgsförvaltningen

9. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS tom 30 september 2019 från Sociala omsorgsförvaltningen

Jon Hjärne

2019-00449PDF

2019-11-08

IN

Sverigedemokraterna

32. Ny version av Sverigedemokraternas Budget 2020

Roger Kardell

2019-00038PDF

2019-11-08

IN

AB Toarpshus

17. Verksamhetsplan från AB Toarpshus

Evelina Pirs

2019-00912PDF

2019-11-08

IN

AB Sandhultsbostäder

16. Verksamhetsplan från AB Sandhultsbostäder

Evelina Pirs

2019-00912PDF

2019-11-08

IN

AB Toarpshus

10. Riskanalys och internkontrollplan 2020 från AB Toarpshus

Evelina Pirs

2019-00938PDF

2019-11-08

IN

AB Sandhultsbostäder

9. Riskanalys och internkontrollplan 2020 från AB Sandhultsbostäder

Evelina Pirs

2019-00938PDF

Senast ändrad: 2019-11-08 14.02

Ändrad av:

Dela sidan: Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C