Meny

Meny

Kommunalråd och gruppledare

Fem heltidsanställda politiker - kommunalråd - arbetar i Borås Stad. Tre representerar den politiska majoriteten och två minoriteten. De har fördelat arbetsuppgifterna mellan sig i programområden, där varje majoritetsråd har ansvar för sitt område. Oppositionsråden har en motsvarande fördelning sinsemellan.

Ulf Olsson (S), Tom Andersson (MP) och Malin Carlsson (S) representerar majoriteten. Ulf Olsson är Kommunstyrelsens ordförande.

Annette Carlson (M) och Morgan Hjalmarsson (L) är oppositionsråd.

Programområde 1

Ulf Olsson (S) / Annette Carlson (M)

Finans-, näringlivs- och sysselsättningsfrågor, frågor rörande EU, information och marknadsföring, turism och evenemang, räddningstjänst och civilt försvar samt personal- och organisationsfrågor, kommunala företag, rätts- och samordningsfrågor och allmänt översiktliga frågor som ej ankommer på programområde 2 och 3.

Programområde 2

Tom Andersson (MP) / Morgan Hjalmarsson (L)

Stadsbyggnads-, miljö-, energi-, kommunikations-, kollektivtrafiks-, parkerings- samt mark- och bostadsförsörjningsfrågor, teknisk försörjning, konsumentfrågor, fysisk översiktsplanering och kultur.

Programområde 3

Malin Carlsson (S) / Annette Carlson (M)

Utbildning och social omsorg, fritid inklusive föreningsbidrag, lokalförsörjningsfrågor, integrationsfrågor, folkhälsofrågor, äldreomsorg, barnomsorg och funktionshinderomsorg.

Morgan Hjalmarsson (L): Fritidsfrågor inklusive föreningsbidrag och folkhälsofrågor

Gruppledare

För partier i Kommunstyrelsen som inte har ett kommunalråd väljs gruppledare. De får ett årsarvode, samma som ordförande i stadsdelsnämnderna har. Det ska ge dem möjlighet att representera sitt parti till exempel på enstaka kommunalrådsberedningar och andra politiska överläggningar.

Ida Legnemark (V)
0768-88 56 99

Falco Güldenpfennig (KD)
033-10 13 63

Kerstin Hermansson (C)
0320-921 09

Björn Qvarnström (SD)
0700-925987

Senast ändrad: 2018-10-02 10.21

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunalråd och gruppledare

g q n C