Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunalråd och gruppledare

Åtta heltidsanställda politiker - kommunalråd - arbetar i Borås Stad. Fyra partier samverkar under namnet Mittsamverkan och fyra är i opposition.

Kommunalråd, Mittsamverkan

 • Ulf Olsson (S)
 • Ylva Lengberg (S)
 • Anna Svalander (L)
 • Kerstin Hermansson (C)

Politiska sekreterare

 • Petra Vainionpää (S)
 • Mats Tolfsson (S)
 • Caroline Persson (L)
 • Helena Ruderfors (C)

Ulf Olsson är Kommunstyrelsens ordförande och Kerstin Hermansson är första vice ordförande.

Oppositionsråd

 • Annette Carlson (M)
 • Marie Jöreteg (M)
 • Niklas Arvidsson (KD)
 • Andreas Exner (SD)

Politiska sekreterare

 • Anette Nordström (M)
 • Björn Qvarnström (SD)
 • Rebecka Rapp (SD)
 • Helena Ishizaki (KD)

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ingår i en valteknisk samverkan. Annette Carlson är Kommunstyrelsens andra vice ordförande.

Programområden

Kommunalråden har ansvar för olika programområden:

Programområden för kommunalråden

Gruppledare

För partier i Kommunstyrelsen som inte har ett kommunalråd väljs gruppledare. De får ett årsarvode. Det ska ge dem möjlighet att representera sitt parti till exempel på enstaka kommunalrådsberedningar och andra politiska överläggningar.

 • Stefan Lindborg (V)
 • Linnea Kläth (MP)

Politiska sekreterare

 • Peter Wiberg (V)
 • Helen Persgren (MP)
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunalråd och gruppledare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender