Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar också för den översiktliga fysiska planeringen, hur marken ska fördelas på bostäder, industri, friluftsliv med mer. Alla ärenden som Kommunfullmäktige ska besluta om bereds först i någon nämnd. Om annan nämnd än Kommunstyrelsen berett ärendet, ska styrelsen alltid yttra sig om förslaget.

Kommunstyrelsens reglemente Pdf, 210.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Under nämnden ligger Stadsledningskansliet.

Kommunstyrelsen sammanträder varannan måndag i Stadshuset.

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden.

Beslut och protokoll från tidigare sammanträden

Fler handlingar och protokoll från tidigare sammanträden

Prenumerera

Får e-post när nya ärendelistor, handlingar eller beslut i notisform publicerats från Kommunstyrelsen.

Hantera prenumeration

När du lägger in din e-postadress för prenumeration samtycker du också till att vi hanterar din personuppgift i vår prenumerationsfunktion. Din e-postadress kommer endast att användas till att skicka ut information om ärendelistor, handlingar eller protokoll kopplat till Kommunstyrelsens sammanträden. Önskar du ta bort din e-postadress från listan kan du göra det här ovan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol