Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bolag

Kommunens bolagsverksamhet bedrivs för närvarande genom 12 bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. Dessutom har två av bolagen egna dotterbolag. Samtliga bolag ägs till 100 % förutom BoråsBorås TME AB (91 %).

Borås Stadshus AB

Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Bolaget ska ge Kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig före varje beslut som är av större vikt eller av principiell betydelse.

Helägda bolag av kommunen

Bolagen är allmännyttiga bostadsföretag i centralorten och respektive kommundel.

Helägda bolag via moderbolag

Bolag som ägs helt av kommunen och är dotterbolag till Borås Stadshus AB:

Borås Djurpark & Camping AB

Bolaget har närmare 600 djur av ungefär 65 arter med inriktning på de stora afrikanska djuren och nordiska vilda djur.

Borås Energi och Miljö AB

Bolaget tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energi i avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas till kunderna.

Borås kommuns Parkerings AB

Bolaget har hand om de större allmänna parkeringarna i kommunen.

Industribyggnader i Borås AB

Bolaget förvaltar och hyr ut kommunalt ägda industrilokaler. Bolaget ansvarar även för byggnaden Borås kongress.

Inkubatorn i Borås AB

Bolaget verkar för att skapa fler kunskapsintensiva företag som ger tillväxt i Boråsregionen.

Nätkraft Borås AB

Bolaget äger och driver eldistributions- och optofibernätet i Borås och verkar för bredband i kommunen.

Delägda bolag via moderbolag

Bolag som samägs av kommunen via Borås Stadshus AB tillsammans med andra organisationer:

BoråsBorås TME AB

Bolaget är ett av kommunen och näringslivet samägt bolag som verkar för att Borås är en attraktiv destination med gott värdskap. Bolaget ansvarar även för Textil Fashion Center.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bolag

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Vinterbild

  Servicenämnden


  Tid: kl.
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7,...

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden


  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Skulpturen House of Knowledge

  Kulturnämnden


  Tid: kl.
  Plats: Borås Museum och Röda rummet, Kulturhuset

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset