Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Bolag

Kommunen bedriver också verksamhet i bolagsform. Det sker genom fjorton bolag som antingen ägs direkt av Borås Stad, eller genom Borås Stadshus AB, som ägs av Borås Stad.

Borås Stadshus AB

Tre av bolagen har egna dotterbolag. Samtliga bolag ägs till 100 procent av Borås Stad eller genom Borås Stadshus AB förutom BoråsBorås TME AB (91 procent).

Bolagen omsätter drygt 2 miljarder kronor årligen. De båda energibolagen Borås Energi och Miljö AB och Borås Elnät AB samt AB Bostäder i Borås utgör tillsammans cirka 80 procent av bolagsvolymen.

Kommunala bolag

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bolag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol