Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nämnder

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten i kommunen. De har sina uppdrag från Kommunfullmäktige. Nämndernas ansvar innebär också att följa lagar och föreskrifter, ha en god intern kontroll, och att se till att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster, alltså medborgarna.

Nämnden är en grundbult i det demokratiska systemet. Därför har Kommunfullmäktige också bestämt att nämndsammanträdena ska vara öppna. Det gäller också styrelserna i de kommunala bolagen. Nämnderna bestämmer själva tid och plats för sina sammanträden.

En sammanträdeskalender finns under varje nämnds sida. Du hittar även alla sammanträden samlade i Sammanträdeskalendern.

Läs gärna vår Guide till nämndsammanträden

Här följer nämnderna indelade på ansvarsområden

Kultur och fritidsfrågor

Sociala och omsorgsfrågor

Tekniska och samhällbyggnadsfrågor

Ubildningsfrågor

Kommun- och områdesövergripande frågor

Organisationsskiss över Borås Stads nämnder

Organisationsskiss där Borås Stads nämnder visas
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nämnder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...