Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Nämnder

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten i kommunen. De har sina uppdrag från Kommunfullmäktige. Nämndernas ansvar innebär också att följa lagar och föreskrifter, ha en god intern kontroll, och att se till att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster, alltså medborgarna.

Nämnden är en grundbult i det demokratiska systemet. Därför har Kommunfullmäktige också bestämt att nämndsammanträdena ska vara öppna. Det gäller också styrelserna i de kommunala bolagen. Nämnderna bestämmer själva tid och plats för sina sammanträden.

En sammanträdeskalender finns under varje nämnds sida. Du hittar även alla sammanträden samlade i Sammanträdeskalendern.

Läs gärna vår Guide till nämndsammanträden

Här följer nämnderna indelade på ansvarsområden

Kultur och fritidsfrågor

Sociala och omsorgsfrågor

Tekniska och samhällbyggnadsfrågor

Ubildningsfrågor

Kommun- och områdesövergripande frågor

Organisationsskiss över Borås Stads nämnder

Organisationsskiss där Borås Stads nämnder visas

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nämnder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol