Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Du som är god man eller förvaltare

På den här sidan finns information för dig som är god man eller förvaltare. Här finns även blanketter du behöver om du vill ansöka om överförmyndarens samtycke till något du vill göra för din huvudman. Blanketterna använder du till exempel när du behöver ta ut pengar från ett spärrat konto, sälja huvudmannens fastighet eller bostadsrätt eller när huvudmannen ska ärva.

Arvskifte

Om din huvudman blir dödsbodelägare, alltså ska ärva någon, ska du bli kallad till bouppteckningen. Du ser till att personen du hjälper får det arv hen har rätt till. När en så kallad arvskifteshandling skrivits och alla dödsbodelägare godkänt den ansöker du om överförmyndarens samtycke till arvskiftet. Tillsammans med ansökningsblanketten skickar du också med underlag i form av bouppteckning och arvskifte samt en kontantredovisning. Kontantredovisningen ska visa vad som hänt i dödsboet från dödsdag till skiftesdag.

Sälja fastighet

Om din huvudman äger en fastighet eller bostadsrätt som hen inte bor i eller kan använda, är huvudregeln att fastigheten eller bostadsrätten ska säljas. Då kontaktar du mäklare och när det finns en köpare skriver du, mäklaren och köparen ett köpekontrakt. Efter det ansöker du om överförmyndarens samtycke till försäljningen av fastigheten eller bostadsrätten. Tillsammans med ansökningsblanketten ska du också skicka med underlag i form av köpekontrakt och yttrande från anhöriga, om det finns nära anhöriga. Ibland kan det också behövas ett läkarintyg som visar om huvudmannen kan samtycka till försäljning. Köpekontraktet ska innehålla en klausul om friskrivning från dolda fel och brister, och även en klausul om att köpekontraktet endast gäller om överförmyndaren samtycker.

Redovisning till överförmyndaren

Före den 1 mars varje år lämnar du in en årsräkning tillsammans med underlag, till exempel huvudmannens fakturor. När du lämnar in årsräkningen lämnar du också in blanketten ”Redogörelse”. I den beskriver du hur uppdraget har varit och om du vill ha arvode.

När du inleder ett nytt uppdrag fyller du i en blankett för tillgångsförteckning som du lämnar in tillsammans med underlag från banken.

Blanketterna är ifyllningsbara men du behöver skriva ut blanketten och skriva under.

 

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om nämndens samtycke till köp/försäljning av fastighet


Ansökan om nämndens samtycke till uttag från spärrat konto


Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte


Redogörelse (god man/förvaltare)


Årsräkning (god man /förvaltare)


Förteckning tillgångar och skulder


Riktlinjer för arvoden och ersättningar


Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

  • Måndag: kl. 10.00-12.00
  • Onsdag: kl. 10.00-12.00
  • Torsdag: kl. 13.00-15.00
  • Fredag: kl. 10.00-12.00

Telefonnummer: 033-35 70 00

Hus och person

Öppettider och besöksadress

Tider för hämtning eller lämning av handlingar:

Måndag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Om du behöver hämta eller lämnna handlingar på annan tid måste du boka tid. Ring för att boka en tid.

Träffa handläggare

Handläggarna har bara möjlighet att ta emot bokade besök. Ring för att boka en tid.

Besöksadress:

Bryggaregatan 5, plan 5, Borås

Postadress:

Överförmyndarenheten, 501 80 BORÅS

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Du som är god man eller förvaltare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender