Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Du som behöver god man eller förvaltare

Om du behöver hjälp med att till exempel sköta din ekonomi eller att kontakta kommunen och andra myndigheter kan du få en god man eller förvaltare. Du själv eller någon anhörig till dig kan ansöka om god man hos tingsrätten. Andra personer, till exempel personal inom socialtjänsten, en granne eller vän, kan anmäla behov av god man. Anmälan lämnas till överförmyndaren.

Vem kan få en god man eller förvaltare?

För att få god man eller förvaltare krävs det att du behöver hjälp på grund av ett hälsotillstånd. Det kan till exempel handla om hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Innan du får en god man måste det också stå klart att du inte kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom anhörigbehörighet, fullmakt eller insatser via socialtjänsten.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd också utsätter dig för risker med din ekonomi, kan du få en förvaltare. Du får bara en förvaltare om det inte är tillräckligt med en god man. Här kan du läsa om skillnaden mellan god man och förvaltare.

Vad gör en god man och en förvaltare?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det innebär att du till exempel kan få hjälp att ansöka om färdtjänst eller bostadstillägg, eller överklaga beslut. Gode mannen eller förvaltaren kan också se till att du får den vård och omsorg som du har rätt till, och hjälpa dig att betala räkningar och sköta din ekonomi.

Hur ansöker jag om att få en god man eller förvaltare?

Du själv eller en anhörig kan ansöka om god man genom att fylla i en blankett. Ansökan ska skickas till Borås tingsrätt. Du hittar blanketten längst ner på denna sida.

Skicka din blankett till:
Borås tingsrätt
Box 270
503 31 Borås

Anhörigbehörighet

I vissa fall kan anhörigbehörighet ersätta ett godmanskap. Det kan bli aktuellt om du har en varaktig sjukdom som gör att du inte längre kan ta hand om din ekonomi. Anhörigbehörighet innebär att en anhörig till dig tar hand om din ekonomi. Det krävs att du har fått din sjukdom efter att du fyllt 18 år. Anhörigbehörigheten gäller för sådant som rör ditt dagliga liv, till exempel att betala räkningar, mat, kläder, läkarbesök, fritidsaktiviteter och nöjen.

Kontakta överförmyndaren så får du veta mer.

Mer information

Svenska bankföreningen om anhörigbehörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om behov av god man/förvaltare


Anmälan om behov av god man/förvaltare

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Du som behöver god man eller förvaltare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
Ikon: Kalender

Kalender