Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Blanketter god man, förvaltare och förmyndare

Här hittar du alla blanketter om godmanskap och förvaltarskap.

l

Självservice

Anmälan om behov av god man/förvaltare (från personal)

Ansökan om behov av god man/förvaltare


Ansökan om nämndens samtycke till köp/försäljning av fastighet


Ansökan om nämndens samtycke till uttag från spärrat konto


Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte


Ansökan om nämndens samtycke till köp av aktier och värdepapper


Redogörelse (god man/förvaltare)


Redogörelse (god man för ensamkommande barn)


Årsräkning (god man /förvaltare)


Årsräkning (myndling)


Tillgångsförteckning


Tillgångsförteckning (ensamkommande barn)


Kontantkassa hos ställföreträdaren


Körjournal


Dagboksblad


Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare


Riktlinjer för arvoden och ersättningar


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-01-20 08.38

Ändrad av:

Dela sidan: Blanketter god man, förvaltare och förmyndare

g q n C