Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Blanketter god man, förvaltare och förmyndare

Här hittar du alla blanketter om godmanskap och förvaltarskap.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om behov av god man/förvaltare (från personal)

Ansökan om behov av god man/förvaltare


Ansökan om nämndens samtycke till köp/försäljning av fastighet


Ansökan om nämndens samtycke till uttag från spärrat konto


Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte


Ansökan om nämndens samtycke till köp av aktier och värdepapper


Redogörelse (god man/förvaltare)


Redogörelse (god man för ensamkommande barn)


Årsräkning (god man /förvaltare)


Förteckning tillgångar och skulder


Tillgångsförteckning (ensamkommande barn)


Kontantkassa hos ställföreträdaren


Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare


Riktlinjer för arvoden och ersättningar


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Blanketter god man, förvaltare och förmyndare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender