Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

God man, förvaltare och förmyndare

Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför någon annans stöd och hjälp. Det kan vara personer med en funktionsnedsättning, äldre, sjuka, personer med demenssjukdom eller missbruk. En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor för en person som inte själv klarar av det. Det kan till exempel handla om att göra upp betalningsplaner eller kontakta myndigheter. God man och förvaltare kallas också för ställföreträdare. Ställföreträdare utses av tingsrätten, och är inte anställda av kommunen.

På de här sidorna hittar du information om god man, förvaltare, förmyndare och förvaltarfrihetsbevis. Du hittar även blanketter och kontaktuppgifter här.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

En god man är ett stöd för personen som behöver det, den så kallade huvudmannen. Det är frivilligt att ta emot stöd från en god man. Den gode mannen hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor.

En förvaltare har rätt att bestämma över huvudmannens egendom. Det innebär till exempel att personen som har en förvaltare inte har tillgång till sina bankkonton eller kan ingå avtal. En förvaltare utses bara när det inte är tillräckligt med en god man, och då krävs inget samtycke från personen som behöver stöd. En förvaltare har samma uppgifter som en god man, men har rätt att helt bestämma över huvudmannens egendom.

Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

  • Måndag: kl. 10.00-12.00
  • Onsdag: kl. 10.00-12.00
  • Torsdag: kl. 13.00-15.00
  • Fredag: kl. 10.00-12.00

Telefonnummer: 033-35 70 00

Hus och person

Öppettider och besöksadress

Tider för hämtning eller lämning av handlingar:

Måndag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Om du behöver hämta eller lämnna handlingar på annan tid måste du boka tid. Ring för att boka en tid.

Träffa handläggare

Handläggarna har bara möjlighet att ta emot bokade besök. Ring för att boka en tid.

Besöksadress:

Bryggaregatan 5, plan 5, Borås

Postadress:

Överförmyndarenheten, 501 80 BORÅS

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: God man, förvaltare och förmyndare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender