Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

God man för ensamkommande barn

Minderåriga barn som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd, förälder eller annan vuxen ska få en god man. Den gode mannen blir juridisk ställföreträdare i föräldrarnas ställe, men ses inte som förälder till barnet.

Just nu behövs inte fler gode män för ensamkommande barn. Om du ändå vill anmäla ditt intresse kan du fylla i intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare, eller så kontaktar du oss på överförmyndaren.

Vad gör en god man för ensamkommande barn?

Gode mannen kan sägas vara en samordnare som håller i kontakterna med andra myndigheter som är inblandade. I uppdraget ingår bland annat att

  • biträda barnet när hen utreds av Migrationsverket.
  • se till att barnet får den hälso-, sjuk- och tandvård som hen behöver.
  • söka aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
  • se till att barnet får en fungerande skolgång, och delta i utvecklingssamtal i skolan.
  • sköta barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag.
  • samtycka till var barnet ska bo.
  • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar.

Vem kan bli god man för ensamkommande barn?

Det ställs samma grundkrav på en god man för ensamkommande barn som på en god man för vuxna. Det kan du läsa mer om på sidan Du som vill bli god man eller förvaltare. Dessutom ska den gode mannen vara lämplig för arbete med barn i en utsatt situation, ha goda kunskaper om svenska samhället och behärska god svenska, både skriftligt och muntligt. En god man för ensamkommande barn ska också ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocessen.

Du som är god man för ensamkommande barn

Du som är god man för ensamkommande barn ska kvartalsvis redovisa uppdraget till överförmyndaren. Det gör du genom att lämna in en redogörelse senast 30 dagar efter kvartalets utgång. Du ska också så fort som möjligt informera överförmyndaren när barnet får uppehållstillstånd eller byter boende.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare


Tillgångsförteckning (ensamkommande barn)


Redogörelse (god man för ensamkommande barn)


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: God man för ensamkommande barn

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol