Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndaren

Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndaren uteder även behov av dessa hos de som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter själva. Detta görs efter ansökan eller anmälan.

Avdelningen styrs av överförmyndarnämnden som beslutar i ärendna som överförmyndaren hanterar

Verksamheten omfattar:

 • tillsyn av förmyndarskap/föräldraförvaltning, till exempel om motstridiga intressen finns mellan en förälder/förvaltare och en omyndig vid en bouppteckning
 • tillsyn av gode män för ensamkommande barn
 • tillsyn av gode män för myndiga som på grund av till exempel sjukdom inte kan ta vara på sina tillgångar eller föra sin talan
 • och om detta ej är tillräckligt förvaltarskap där personen i fråga förlorar sin rättshandlingsförmåga.
  utfärdande av förvaltarfrihetsbevis.
 • att tillse att gode män och förvaltare garanteras kunskap och utbildning.
Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

Telefonnummer: 033-35 70 00

 • Måndag: klockan 10.00-12.00
 • Tisdag: stängt
 • Onsdag: klockan 10.00-12.00
 • Torsdag klockan 13.00-15.00
 • Fredag: klockan 10.00-12.00

Verksamhetschef

Rickard Byström
E-post: rickard.bystrom@boras.se
Telefon: 033-35 82 64

För frågor om godmanskap och förvaltarskap

Branko Danilovic
E-post: branko.danilovic@boras.se
Telefon: 033-35 70 56

Isabella Skjaeråsen
E-post: isabella.skjaerasen@boras.se
Telefon: 033-35 82 07

Isak Ungerfält
E-post: isak.ungerfalt@boras.se
Telefon: 033-35 82 37

Mattias Byström
E-post: mattias.bystrom@boras.se
Telefon: 033-35 81 36

För frågor om ensamkommande barn

Branko Danilovic
E-post: branko.danilovic@boras.se
Telefon: 033-35 70 56

För frågor om omyndiga

Fredrik Nygård
E-post: fredrik.nygard@boras.se
Telefon: 033-35 34 70

För frågor om redovisning

Lisette Andréasson
E-post: lisette.andreasson@boras.se
Telefon: 033-35 81 71

För frågor om förvaltarfrihetsbevis

Anne Beischer
E-post: anne.beischer@boras.se
Telefon: 033-35 82 24

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överförmyndaren

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender