Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Du som vill bli god man eller förvaltare

En god man är ett stöd för personer som av olika anledningar behöver hjälp i vardagen. Det kan vara personer med en funktionsnedsättning, äldre, sjuka, personer med demenssjukdom eller missbruksproblem. Behovet av gode män ökar och vi söker fler personer som vill göra en insats och ställa upp för sina medmänniskor.

Vad gör en god man och en förvaltare?

Som god man eller förvaltare är du en så kallad ställföreträdare för den som behöver stöd. Den som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Vad som ingår i uppdraget beror på vilka förutsättningar och behov den person du hjälper har. Det finns tre områden som kan ingå i uppdraget och det är bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Områdena kan beskrivas så här:

  • Att bevaka rätt är ett juridiskt uppdrag. Det innebär att se till att personen du hjälper får det skydd och de rättigheter som hen ska ha. Det kan till exempel gälla att överklaga myndighetsbeslut, ansöka om bostadstillägg, boende eller stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bevaka rätt i dödsbo eller sälja huvudmannens bostad.
  • Att förvalta egendom är ett ekonomiskt uppdrag. Det innebär att ansvara för ekonomin för personen du hjälper. Det handlar vanligtvis om att göra upp en budget, lämna över fickpengar, betala räkningar och hantera eventuella skulder.
  • Att sörja för person innebär att se till att personen du hjälper får så bra boendeförhållanden, omvårdnad, vård och social service som möjligt. Det innebär att besöka personen du hjälper och hålla kontakt med hemtjänst och vårdpersonal.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Du som är pålitlig, bra på vardagsekonomi och intresserad av samhällsfrågor skulle kunna passa som god man eller förvaltare.

För att kunna bli god man eller förvaltare får du inte förekomma i polisens belastningsregister, kronofogdens register eller hos socialtjänsten. Du måste också vara myndig.

Hur gör jag för att bli god man eller förvaltare?

Du kan anmäla ditt intresse genom att fylla i intresseanmälan digitalt, via blankett eller kontakta oss på överförmyndarenheten.

Digital intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Du som vill bli god man eller förvaltare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender