Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förmyndare för barn

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare eftersom även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor. En förmyndare fattar ekonomiska och juridiska beslut för det barn hen är förmyndare för. Oftast är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som är barnets förmyndare.

Vad är fri förvaltning?

Huvudregeln är att förmyndaren (oftast föräldrarna) själva bestämmer hur deras barns pengar ska användas eller placeras. Den fria förvaltningen innebär att barnets pengar ska användas till ”barnets bästa”.

Vad är överförmyndarkontrollerad förvaltning?

I vissa fall kan det bli aktuellt med en så kallad överförmyndarkontrollerad förvaltning. Det innebär att överförmyndaren kontrollerar hur barnets tillgångar hanteras.

Överförmyndarkontrollerad förvaltning blir aktuell bland annat när

  • värdet av ett barns tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp. Då blir föräldrarna årligen redovisningsskyldiga till överförmyndaren.
  • överförmyndaren funnit att barnets pengar måste skyddas och därför fattat beslut om skärpande föreskrifter. Då spärras barnets pengar hos banken.
  • barnet fått pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett prisbasbelopp. Utbetalaren ska sätta in pengarna på ett spärrat konto hos en bank. Detsamma gäller om Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning eller om staten betalar ut skadestånd. Om förmyndaren vill ta ut eller omplacera pengarna måste överförmyndaren lämna sitt samtycke.
  • föräldrarna låter barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Då måste överförmyndaren alltid ge sitt tillstånd. Det gäller också om barnet ska ta lån, om barnets pengar ska lånas ut eller om barnet fyllt 16 år och ska starta företag. Om barnet är arvtagare måste överförmyndaren godkänna arvsfördelningen.
Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte


Ansökan om nämndens samtycke till köp/försäljning av fastighet


Ansökan om nämndens samtycke till köp av aktier och värdepapper


Ansökan om nämndens samtycke till uttag från spärrat konto


Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

  • Måndag: kl. 10.00-12.00
  • Onsdag: kl. 10.00-12.00
  • Torsdag: kl. 13.00-15.00
  • Fredag: kl. 10.00-12.00

Telefonnummer: 033-35 70 00

Hus och person

Öppettider och besöksadress

Tider för hämtning eller lämning av handlingar:

Måndag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Om du behöver hämta eller lämnna handlingar på annan tid måste du boka tid. Ring för att boka en tid.

Träffa handläggare

Handläggarna har bara möjlighet att ta emot bokade besök. Ring för att boka en tid.

Besöksadress:

Bryggaregatan 5, plan 5, Borås

Postadress:

Överförmyndarenheten, 501 80 BORÅS

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förmyndare för barn

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender