Meny

Meny

Cykla

Här får du information om att cykla i Borås. Du hittar information om cykelgaraget vid Centralstationen och du kan titta på cykelkartan. Här finns också statistik från våra cykelbarometrar som räknar antalet cyklister längs våra stråk.

Cyklar

Cykelfrågan är på frammarsch i Sverige. Fler har börjat se de positiva effekterna som cykling medför, både för miljön och för folkhälsan. Borås Stad har som mål att bli en av Sveriges främsta cykelstäder. För att nå dit krävs det att flera åtgärder genomförs.

I Borås tätort utgår cykelvägnätet från sju stråk. Stråken ska vara gena och säkra för att det ska vara möjligt att snabbt kunna ta sig fram på cykel. Stråken byggs ut successivt samtidigt som andra åtgärder genomförs för att förbättra förutsättningarana för cyklister. Det är också utifrån stråken som det finns vägvisning för cyklister. Utbyggnaden pågår.

Sjuhäradsrundan är en turistcykelled som går genom fyra kommuner, Borås Stad, Ulricehamns kommun, Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Cykelleden är sammanlagt 130 km lång och går på cykelvägar, gamla nedlagda asfalterade banvallar och lågt trafikerade vägar. Leden är skyltad som ett nationellt turistcykelstråk.

Cykla på banvallen

Den gamla järnvägsvallen österut är asfalterad för cyklande och gående. För ryttare har det lämnats ett spår med grus som underlag. Du når banvallen från cykelvägnätet i Borås via Gånghestervägen och kan cykla hela vägen till Ulricehamn och därifrån vidare till Tranemo.

Kindsbanan är en annan nedlagd järnväg lämplig för cyklister. Den används även för biltrafik i mindre omfattning. Banan går via Kråkered åt söder mot Svenljunga kommungräns. De delar som ännu är grus ska bli asfalterade.

Senast ändrad: 2018-05-23 14.19

Ändrad av:

Dela sidan: Cykla

g q n C