Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Älmås naturreservat

Älmås naturreservat skapades år 2006 och omfattar 34 hektar. Reservatet erbjuder en resa tillbaka i tiden, till ett ålderdomligt jordbrukslandskap. Under sommartid betas hagarna av den charmiga Rödkullan, en gammal svensk lantras som är en del av områdets levande historia. Området är lätt att besöka och det finns fina möjligheter till picknickar. Du kan även vandra till grillstugan som ligger vid sjön Svarttjärn.

Ängsmark med stenrös och lövträd.

Sevärdheter och historia

De gamla byarna Älmås och Pålsbo är levande minnesmärken över äldre tiders odlingslandskap och områdett har bevarats relativt opåverkat av modern bebyggelse.

Området har brukats i många hundra år. Fossil åkermark från olika tidsperioder vittnar om platsens historiska rötter. Stenmurar och husgrunder som dokumenterats på 1869 års laga skifteskarta ger en unik inblick i 1800-talslandskapet.

Artrikedom

Även om delar av området fortfarande brukas, har de öppna ytorna minskat allteftersom och ersatts av lundar och skogar. Många av de äldre askarna och lindarna visar spår av skötseltekniken hamling.

En mångfald av skötselgynnade växter som svinrot, slåttergubbe och stagg går att hitta i reservatet. En rik flora av skyddsvärda lavar och mossor frodas på de gamla träden.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

 • insamla, skada eller föra bort hela eller delar av levande eller döda växter, mossor, lavar, svampar och ryggradslösa djur annat än bär och matsvamp
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld på annan än av förvaltaren särskild anvisad plats
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • rida eller cykla utanför vägar, stigar och leder
 • framföra motordrivet fordon annat än till av förvaltaren anvisad plats

Vandringsleder och promenadstigar

Vandringsleder och promenadstigar som finns i eller gå igenom naturreservatet.

 • Grusväg genom Älmås naturreservat Älmås (slåttergubbe), 2,4 km medel
  Spåret börjar vid parkeringsplatsen vid naturreservatet Älmås och går genom kulturmarker som brukades redan för flera tusen år sedan.
 • Grusväg genom Älmås naturreservat Älmås (vit-blå), 4,4 km medel
  Spåret utgår från parkeringsplatsen vi naturreservatet Älmås och går genom kulturmarker som brukades redan för flera tusen år sedan.
 • Mossklädd skog Tremilaleden (orange-grön), 31,5 km svår
  Tremilaleden tar dig igenom klassisk Sjuhäradsterräng med vacker och omväxlande natur, genom gammal granskog på små och ibland ganska kuperade skogsstigar, och delvis på grusvägar. Förutom vandring i ...

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Älmås ligger cirka 9 kilometer söder om Borås centrum. Du tar dig enklast dit genom att köra söderut på Riksväg 41/27. Vid trafikplats Kråkered, kör Riksväg 27 i riktning mot Tranemo. Efter cirka 1,8 kilometer, följ skyltning mot naturreservatet.

Buss

Buss

Närmaste busshållplats är Hagadalen, därifrån ligger naturreservatet cirka 200 meter bort.

Parkeringsskylt

Parkering

Ja, i naturreservatet.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Nej.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Söder

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-05] Älmås naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol