Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Naturreservat

Det finns totalt 16 naturreservat i anslutning till Borås. Några av dem är kommunala och några är statliga. I reservaten finns möjligheter till friluftsliv och rekreation av olika slag.

Vad är ett naturreservat?

Naturreservat är den vanligaste formen för att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter och skötselbestämmelser.

Syftet med ett naturreservat kan bland annat vara att bevara biologisk mångfald, återställa eller nyskapa värdefulla livsmiljöer för skyddade arter eller säkerställa områden för friluftslivet.

Våra naturreservat

 • Knotigt träd som fallit ner i en skogsmiljö. Mossa täcker mark och stenar. Backa naturreservat
  Backa är ett statlig naturreservat som ligger söderut, mellan Borås och Tranemo. Reservatet bildades 1998, är fyra hektar stort och omges av Backas kringliggande naturområde. Här finns en spännande ar...
  Utgångsplats: parkering vid väg 1665
 • Ett illustrerat flygfoto över Flenstorps naturreservat. En landsväg rundar det skogsklädda reservatet. Små röda hus och en lada finns i anslutning till reservatet. Flenstorp naturreservat
  Flenstorp är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Reservatet är sju hektar stort och dess främsta syfte är att skydda de värdefulla och hotade oceaniska lavar som finns i blandskogsområdet. ...
  Utgångsplats: parkering vid väg 1654
 • En inhägnad hage med ett rött torp och en lada i bakgrunden. Blå himmel och solsken. Människor som minglar vid husen. Gåshult naturreservat
  Gåshult är ett kommunalt naturreservat som bildades 2022 och är därmed det yngsta naturreservatet i Borås Stad. Natrurreservatet är 32 hektar stort och en av de kvarvarande miljöerna i länet med mycke...
  Utgångsplats: parkering vid väg 1768 (Gåshult)
 • Ett stort träd med en parkbänk under. Kröklings hage naturreservat. Kröklings hage naturreservat
  Kröklings hage är ett statligt naturreservat som bildades 1962. Reservatet är 14 hektar stort. Här finns slåtteräng och olika sorters ädellövskog.
  Utgångsplats: Mölarps kvarn
 • En bred bäck som rinner genom en skogsdunge. Större stenar sticker upp ur bäcken. Solen lyser igenom träden. Lindåsabäcken naturreservat
  Lindåsabäcken är ett kommunalt naturreservat som bildades 2008. Reservatet är 9 hektar stort och ligger en bit sydost om Borås nära Målsryd. Området är fredat för att skydda flodpärlmusslan som lever ...
  Utgångsplats: Svenljungavägen (väg 1698)
 • Illustration av träd och parkbänk Mölarp naturreservat
  Mölarp är ett statligt naturreservat som bildades 1990. Reservatet är 66 hektar stort och lätt att besöka. I den västra delen rinner Viskan ut i Öresjö. Där finns en känd fågellokal som du kan ta del ...
  Utgångsplats: Mölarps kvarn
 • Solen strilar mellan träden på Rya Åsar Rya Åsar naturreservat
  Rya åsar är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Med sina 562 hektar erbjuder detta område en viktig plats för friluftslivet. Här kan du följa de markerade spåren som tar dig genom varierand...
  Utgångsplats: Björbobacken, Rya åsars naturreservat, parkering
 • Bokskog på våren. Rölle naturreservat
  Rölle är ett statligt naturreservat som inrättades 1982 och täcker en yta på 8 hektar. Här, i den frodiga lövskogen och på de vidsträckta ängarna, frodas en värdefull flora. Rölle är känt för sitt bed...
  Utgångsplats: Väg 1706 vid Rölle/Hulten
 • Storsjön som breder ut sig. Granskog följer strandkanten. Storsjön naturreservat
  Storsjön är ett kommunalt naturreservat som bildades 2014. Reservatet är cirka 460 hektar stort och ligger en mil sydväst om Borås, nära Viskafors. Det är ett omtyckt rekreationsområde med vildmarkskä...
  Utgångsplats: Storsjögården Viskafors
 • En skogsdunge med vitsippor. Solen skiner genom träden. Sundholmens naturreservat
  Upptäck natursköna Sundholmens naturreservat, ett 20 hektar stort område som har varit ett statligt naturreservat sedan 1988. Beläget vid den västra stranden av sjön Tolken, erbjuder reservatet en fan...
  Utgångsplats: Tolkens badplats
 • Ett gammalt ekträd med ett hål igenom sig. Torpanäsets naturreservat
  Torpanäsets naturreservat är en pärla av skyddad natur och historiska lämningar som sträcker sig över 159 hektar av vacker terräng. Detta statliga naturreservat etablerades år 2002 och är beläget i Tr...
  Utgångsplats: Hofsnäs herrgård
 • En skymd stig i en tät lövskog. Stigen går längs ett vattendrag. Några av träden hänger över vattendraget. Tranhults naturreservat
  Tranhults naturreservat, bildat 1984, är ett statligt reservat med en yta på 3 hektar längs Viskans strand. Den lövskogsbeklädda bergbranten bjuder på en naturskön upplevelse.
  Utgångsplats: Viskadalens folkhögskola
 • En stor sten vid ett lövlöst träd på en äng. En sjö i bakgrunden. Höstdis i luften. Tränningens naturreservat
  Tränningens naturreservat, etablerat år 2011, sträcker sig över 196 hektar av skyddad natur. Detta statliga naturreservat lockar besökare med sina storslagna, nästan orörda våtmarker som omges av gamm...
  Utgångsplats: parkering vid väg 1768 (Gåshult)
 • En picknickbänk i trä ute på en spång. Utsikt över en mosse delvis fylld av vatten. Granskogen ramar in mossen och en blå, nästan molnfri himmel ligger som en fond. Vänga mosse naturreservat
  Vänga mosse naturreservat, grundat år 2010, sträcker sig över 238 hektar av opåverkad mosse. Detta kommunala naturreservat bjuder in till en upplevelse av naturens lugn och skönhet. Här finns generösa...
  Utgångsplats: Rastplats Vänga mosse
 • Ängsmark med stenrös och lövträd. Älmås naturreservat
  Älmås naturreservat skapades år 2006 och omfattar 34 hektar. Reservatet erbjuder en resa tillbaka i tiden, till ett ålderdomligt jordbrukslandskap. Under sommartid betas hagarna av den charmiga Rödkul...
  Utgångsplats: parkering vid infart från riksväg 27
Karta

Karta

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Särskilda regler gäller för allemansrätten i naturreservat. Allemansrätten innebär att du bland annat har en skyldighet att visa hänsyn i din omgivning. Du visar hänsyn genom att inte skada omgivningen eller störa vare sig djur- och växtliv eller andra personer som bor eller vistas i ett område.

Skyddade områden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ofta har varje naturreservat även sina egna föreskrifter och regler. Var noggrann med att läsa dessa innan du besöker området. Särskilda föreskrifter och regler hittar du på respektive naturreservats sida.

Evenemang och dispens i naturreservat

Vill du vistas i ett naturreservat i större sällskap, hålla en aktivitet eller anordna en tävling? Då kan du behöva ansöka om ett tillstånd för det.

Ansökan om upplåtelse av mark för tillfälliga aktiviteter Länk till annan webbplats.

Person som går längst spång över en mosse. Personen syns bakifrån och har friluftskläder på sig.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender