Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Backa naturreservat

Backa är ett statlig naturreservat som ligger söderut, mellan Borås och Tranemo. Reservatet bildades 1998, är fyra hektar stort och omges av Backas kringliggande naturområde. Här finns en spännande artrikedom där bland annat de grova hagmarksekarna och den akut hotade läderbaggen sticker ut. Områdets historia gör sig till minnes i odlingsrösen och den gamla landsvägen mellan Backa och Arnäsholm, samt Gården Backa som var en prästgård från 1600-talet fram till sent 1980-tal.

Knotigt träd som fallit ner i en skogsmiljö. Mossa täcker mark och stenar.

Sevärdheter och historia

Backa är ett gammalt komministerboställe omgivet av ett vackert kulturlandskap med kuperade åkermarker. Lövskogen omsluter en bäckravin och ekträdet är ett vanligt inslag i Backas natur. Hagen med åldrade ekar kring den gamla landsvägen är det område som idag är klassat som naturreservat. Odlingsrösen och den gamla landsvägen vittnar om äldre tiders markanvändning och vägnät.

Artrikedom

I Backa naturreservat härskar lövskogen med de grova hagmarksekarna som största sevärdhet. Här finns även vitsippa, knägräs, ekorrbär, blodrot och teveronika. Ek och asp är vanliga inslag i lavfloran med arter som lunglav, almlav, korallav och blomskäggslav. Den utrotningshotade läderbaggen vistas i reservatet tillsammans med ett rikt fågelliv.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet, men det är inte tillåtet att:

  • gräva upp växter
  • samla in lavar eller mossor
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada växtligheten
  • samla in insekter
  • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn
  • framföra eller parkera fordon

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Backa ligger söderut i närheten av Ljushult och en bit väster om riksväg 27 som går mellan Borås och Tranemo. Väl framme vid naturreservatet finns det en naturstig som leder in i reservatet och är enkel att hitta.

Buss

Buss

Hållplats Aplaredsmotet, därifrån cirka 6 kilometer.

Parkeringsskylt

Parkering

En liten grusparkering vid naturreservatets entré.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Naturreservatet har inga tillgänglighetsanpassningar.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-07] Backa naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol