Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Flenstorp naturreservat

Flenstorp är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Reservatet är sju hektar stort och dess främsta syfte är att skydda de värdefulla och hotade oceaniska lavar som finns i blandskogsområdet. Det finns inga stigar i naturreservatet.

Ett illustrerat flygfoto över Flenstorps naturreservat. En landsväg rundar det skogsklädda reservatet. Små röda hus och en lada finns i anslutning till reservatet.

Sevärdheter och historia

Den så kallade lavlokalen i Flenstorp upptäcktes redan på 1930-talet av den kände lavforskaren Gunnar Degelius som försökte kartlägga de oceaniska lavarnas utbredning i Skandinavien. Området uppmärksammades på nytt under 1990-talet och har sedan dess blivit ett naturreservat. Skyddsarbetet är ett samarbete mellan Borås Stad, Älvsborgs naturfond WWF och Sveaskog.

På 1800-talet var området till största delen betesmark. Området beskrivs som bergig ljungmark och kallas ”Hagen”. Ett mindre område närmast gården är en kalvhage som kallas för Lammalyckan. Området växte sedan igen och i slutet av 1800-talet fanns här en lövskog. På 1900-talet tog granen gradvis över.

Artrikedom

I Flenstorp naturreservat är det de oceaniska lavarna som står i centrum. Att laven är oceanisk innebär att den förekommer i områden med hög och jämn luftfuktighet. Området är exempelvis en av få kända lokaler för västlig gytterlav och blylav. Grynlav, conoplea, ädellav, pulverädellav, lunglav och skrovellav förekommer också i Flenstorpsskogen. Den speciella kvistskivlaven kan ses växa på gammalt, fuktigt blåbärsris.

Två av orsakerna till att detta är en plats där lavarna trivs är att trädsorten asp har funnits här under lång tid och att luftfuktigheten är hög. För att de skyddsvärda lavarna ska kunna leva kvar behöver det ske en aspföryngring och de aspar som redan finns behöver få möjlighet att kunna växa och bli gamla. Ett hot mot detta är att granskogen håller på att ta över. Granarnas positiva effekt är att de ökar luftfuktigheten, men blir de för många riskerar asparna att få för mycket skugga och dö ut. För att hjälpa aspen att få bättre förutsättningar gallras granen bort på vissa platser i naturreservatet.

Lavarter i reservatet:

 • Barkkornlav (Lopadium disciforme)
 • Blylav (Degelia plumbea)
 • Grynig filtlav (Peltigera collina)
 • Grynlav (Pannaria conoplea)
 • Korallav (Sphaerophorus globosus)
 • Korallblylav (Parmeliella triptophylla)
 • Olivbrun gytterlav (Fuscopannaria mediterranea)
 • Rostfläck (Arthonia vinosa)
 • Pulverädellav (Megalaria pulverea)
 • Ädellav (Megalaria grossa)
 • Loxospora elatina
Närbild på västerlig gytterlav
Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet, men det är inte tillåtet att:

 • samla, plocka eller skada lavar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • klättra i träd
 • framföra fordon
 • tälta
 • rida
 • göra upp eld
 • sätta upp affisch, skylt eller liknande
 • utnyttja området för idrottstävlingar
 • tippa trädgårdsavfall

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Flenstorp ligger cirka 17 km söder om Borås centrum, nära riksväg 41 söder om Kinnarumma. Följ vägen mot Skephult 600 meter.

Buss

Buss

Hållplats Kilen, därifrån cirka 900 meter.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Naturreservatet har inga tillgänglighetsanpassningar.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Väster

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-07] Flenstorp naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol