Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kröklings hage naturreservat

Kröklings hage är ett statligt naturreservat som bildades 1962. Reservatet är 14 hektar stort. Här finns slåtteräng och olika sorters ädellövskog.

Ett stort träd med en parkbänk under. Kröklings hage naturreservat.

Sevärdheter och historia

Kröklings hage kännetecknas av sin omväxlande natur. Här finns ädellövskog, blandskog och löväng. De två ravinerna som går genom området är spår efter dräneringen av Toarps issjö i samband med att landisarna smälte. Den ena ravinen är resultatet av en spricka i jordytan och kallas för Hovlida stup. Det består av branta klippväggar, stora klippblock och högvuxna granar. Den södra ravinen har en rikare jordmån som framförallt befolkas av lövträd. I naturreservatets södraste del finns en ekhage med grova träd och en rik moss- och lavflora. Bäcken som rinner genom reservatet omringas av blandskog med ett artrikt fältskikt. Fältskikt är ytor där växtligheten brukar bestå av ris, örter, graminider, ormbunkar, fräkenväxter och lummerväxter.

Ängsmarken mellan de båda ravinerna är ett populärt fikaställe för besökare i Kröklings hage. Den gedigna slåtterverksamheten skapar förutsättningar för att fler arter ska konkurrera om plats i ängen som därmed också får ett högt naturvärde.

Artrikedom

Ädellövskog, blandskog och löväng är vanligt förekommande i Kröklings hage naturreservat. Här finns även högvuxna granar, en rik moss-, och lavflora och ett artrikt fältskikt med bland annat gullpudra, hässleklocka, springkorn och vänderot.

På ängsmarken mellan ravinerna växer brudbröd, stor blåklocka och slåttergubbe.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet, men det är inte tillåtet att:

 • Plocka, skada eller föra bort hela eller delar av levande eller döda växter, mossor, lavar, svampar och ryggradslösa djur annat än bär och matsvamp för eget privat behov. Det är dock tillåtet efter tillstånd från Borås Stad om det sker i uppföljnings-, utbildnings- eller forskningssyfte.
 • Plocka, skada eller föra bort hela eller delar av levande eller döda växter, mossor, lavar, svampar och ryggradslösa djur annat än bär och matsvamp för eget privat behov. Det är dock tillåtet efter tillstånd från Borås Stad om det sker i uppföljnings-, utbildnings- eller forskningssyfte.
 • Skada berghällar och block.
 • Skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar.
 • Utplantera växt- eller djurart.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift, orienteringskontroller eller jämförbar anordning. Förbudet gäller inte tillfällig uppsättning av tipspromenadfrågor utmed befintliga vägar och leder, under förutsättning att allt plockas bort direkt efteråt.
 • Medföra okopplad hund.
 • Elda annat än på anvisade platser.
 • Tälta, parkera husbil eller ställa upp husvagn.

Vandringsleder och promenadstråk

Dessa vandringsleder finns i eller gå igenom reservatet.

 • Kröklings hage Kröklings hage (omarkerad), 2 km svår
  Kröklings hage är ett 14 hektar stort naturreservat en bit norr om Borås. Här kan du vandra mellan slåtteräng och olika sorters ädellövskog.
 • Utsiktsplats längs Gingrileden Gingrileden (orange), 5,8 km medel
  Gingrileden går huvudsakligen genom skogsmark och hagmark längs tydligt markerade stigar. Under vandringen passerar du en stenkammargrav vid Mölarps ö och Gingri lider som är ett landskap med lång his...

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Tag riksväg 42 mot Vårgårda och Fristad med avfart i Sparsör. Där vägen korsar Viskan, vid stenbron Örebro, finns en vägvisare. Följ Hagenvägen fram till reservatets parkering.

Buss

Buss

Närmaste busshållplats är Intet, därifrån cirka 600 meter.

Parkeringsskylt

Parkering

Ja, parkering finns i naturreservatet.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Naturreservatet har inga tillgänglighetsanpassningar.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Sparsör

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-22] Kröklings hage naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol