Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lindåsabäcken naturreservat

Lindåsabäcken är ett kommunalt naturreservat som bildades 2008. Reservatet är 9 hektar stort och ligger en bit sydost om Borås nära Målsryd. Området är fredat för att skydda flodpärlmusslan som lever i bäcken. Det finns inga stigar i naturreservatet.

En bred bäck som rinner genom en skogsdunge. Större stenar sticker upp ur bäcken. Solen lyser igenom träden.

Sevärdheter och historia

Flodpärlmusslan

Lindåsabäckens naturreservat flodpärlmusslans hem. Reservatets syfte är i mångt och mycket att bevara ett livskraftigt bestånd av arten och även säkerställa att den föryngras genom att skydda dess livsmiljö.

Det finns mellan 10 000 och 20 000 flodpärlmusslor i Lindåsabäcken. Det är mer än hälften av alla musslor i Häggåns avrinningsområde. Flodpärlmusslorna delar sitt hem med andra sällsynta snäckor och dag-, och bäcksländor.

En känslig art

Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö. Vattnet måste vara strömmande, klart, kalkfattigt och syrerikt. Försurningsgraden måste vara låg och det får inte finnas för höga halter av näringsämnen. Helst ska vattendraget ha sand-, grus- och stenbotten och vara täckt i skugga. Fisksorterna öring och lax hjälper musslornas fortlevnad. Med tanke på att musslorna är en såpass känslig art är den fridlyst sedan 1994.

Flodpärlmusslans liv

Flodpärlmusslan har ett intressant livsförlopp. Länsstyrelsen skriver följande om musslornas livsresa:

Musslorna blir könsmogna när de är 15 – 20 år gamla. Hanarna släpper ut spermier i vattnet som honorna får i sig när de filtrerar vattnet. Efter fem veckor har de befruktade äggen utvecklats till larver, glochidier, som honan släpper ut i vattnet. Larverna försöker nu hitta en öring eller lax för att haka fast sig på deras gälar. Under tio månader lever larverna som parasiter på fisken medan de utvecklas till en halv millimeter stor mussla. Den lilla musslan släpper sedan taget och driver med strömmen. När den hittar en bra botten gräver den ner sig. Efter 5 – 8 år har musslan blivit en centimeter lång. Då kan du se den sticka upp ur botten. Där sitter den kvar resten av livet om inte förhållandena i bäcken ändras.

Artrikedom

Utöver flodpärlmusslorna finns det öring i bäcken. Andra sällsynta snäckor, samt dag- och bäcksländor förekommer.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet, men det är inte tillåtet att:

  • fiska öring, plocka upp eller skada musslor och andra vattenlevande djur ur bäcken
  • skada levande eller döda växter
  • göra upp eld
  • tälta
  • framföra fordon
  • anordna arrangemang utan tillstånd
  • sätta upp tavla, affisch eller liknande

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Lindåsabäcken ligger cirka 14 kilometer söder om Borås centrum.

Buss

Buss

Närmaste busshållplats är Karlsberg, därifrån cirka 300 meter.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Naturreservatet har inga tillgänglighetsanpassningar.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Söder

Öster

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-22] Lindåsabäcken naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol