Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mölarp naturreservat

Mölarp är ett statligt naturreservat som bildades 1990. Reservatet är 66 hektar stort och lätt att besöka. I den västra delen rinner Viskan ut i Öresjö. Där finns en känd fågellokal som du kan ta del av genom från ett fågeltorn. Viskan omringar Mölarps ö och i reservatet finns ängar, lövskog och flera fornlämningar som vittnar om att människor använt platsen under lång tid. Mölarps historia är tätt förbunden med mjöl- och virkesproduktion, något som Mölarps kvarn vittnar om.

Illustration av träd och parkbänk

Sevärdheter och historia

Mölarps naturreservat bär på en rik historia och ett mångfaldigt biologiskt arv. De historiska rötterna sträcker sig tillbaka till istiden. Spår av detta finns kvar genom de fornminnen som omgärdar platsen. Den restaurerade Mölarps kvarn ger även en inblick i områdets långa tradition av hantverk.

Fornlämningar från istiden

Flera fornminnen vittnar om platsens betydelse genom århundradena. Gravfält med domarringar och en hällkista, även känd som kungagraven, finns här, liksom en offerkälla där mynt har hittats, varav de äldsta är från 1898.

Ett område med industriell bakgrund

Namnet Mölarp tyder på att det har varit en plats för mjöltillverkning sedan 1540. Utöver Mölarps kvarn fanns det ytterligare två kvarnar längs ån, samt två sågverk och andra industriella verksamheter som snickerifabrik och spinneri. Även om de inte längre är i bruk ger de en inblick i områdets industriella historia.

Silvertistel från Alperna

På Mölarps ö, belägen i Viskan, finns en unik flora med växter som backruta, vårfingerört, gullviva och backtimjan. Den för området ovanliga silvertisteln, som normalt återfinns på ängar och betesmarker i Alperna har troligen spridits till platsen av misstag.

Djur och natur

Naturreservatet erbjuder olika sorters naturmiljöer, från slåtterängar till lövskogar, där bland annat rönn, ask och brakved är vanliga inslag. I Viskans vatten kan man hitta fiskarter som öring, strömstare och forsärla. Vissa år kommer även den färgglada fågeln Kungsfiskaren på besök till naturrreservatet.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet, men det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • rida
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • anordna motortävling, skyttetävling eller orienteringstävling
 • plocka eller gräva upp växter.

Vandringsleder och promenadstigar

Följande vandingsleder går i eller igenom naturreservatet.

 • Utsiktsplats längs Gingrileden Gingrileden (orange), 5,8 km medel
  Gingrileden går huvudsakligen genom skogsmark och hagmark längs tydligt markerade stigar. Under vandringen passerar du en stenkammargrav vid Mölarps ö och Gingri lider som är ett landskap med lång historia inom jordbruk. Du kommer även gå förbi ett område som påverkats av den senaste istiden och som...

Grillplats

Grillplatser i naturreservatet

 • Grillplats med ved som brinner och lite ved som står bredvid

  Mölarps ö


  Grillplatsen ligger ute på Mölarps ö, som är en del av naturreservatet Mölarp. Sommartid går det betande kor här.

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Reservatet ligger utmed Viskan invid länsväg 42, strax sydväst om Fristad en dryg mil norr om Borås.

Buss

Buss

Skalle, därifrån cirka 800 meter till området vid Öresjö och 700 meter till Mölarps kvarn.

Parkeringsskylt

Parkering

Vid Öresjö finns en parkering cirka 200 meter från naturreservatet och vid Mölarps kvarn finns en parkering.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Naturreservatet har inga tillgänglighetsanpassningar.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-26] Mölarp naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol