Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Attefallshus

Du får bygga ett attefallshus med maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea på din tomt. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden och få ett startbesked.

Det finns två typer av attefallshus: komplementbostadshus och komplementbyggnad. Ett attefallshus som kan användas permanent boende eller fritidsboende kallas för komplementbostadshus.

Du får bygga ett attefallshus utan bygglov om

 • attefallshuset står på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus
 • du har gjort en anmälan och fått ett startbesked
 • komplementbostadshuset byggs i bostadshusets omedelbara närhet (inom 30 meter)
 • den högsta höjden från mark till taknock är max 4,0 meter
 • byggnadsarean är maximalt 30 kvadratmeter.

För att klassas som permanent boende ska det finnas utrymme för kök, hygien-, sov- och allrum samt vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Attefallshus på Boverket Länk till annan webbplats.

Tänk på

Om du bygger attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna bygget. Om grannarna inte godkänner det får Samhällsbyggnadsnämnden avgöra. Då måste du söka bygglov.

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då måste du ansöka om dispens hos Miljöförvaltningen.

Strandskydd

Om ditt hus ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka behovet av bygglov.

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Attefallshus

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender