Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad kan till exempel vara magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för jordbruksmaskiner.

Ekonomibyggnader är som regel befriade från bygglov. Om du planerar en åtgärd som innebär att byggnaden tas i anspråk eller inreds för annat ändamål än det som är angivet måste du dock ansöka om bygglov.

Ny verksamhet eller ny användning Öppnas i nytt fönster.

Om det finns en detaljplan måste du ha ett bygglov för att få uppföra, flytta, bygga till eller göra någon annan ändring av ekonomibyggnader.

Anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk och växthus räknas inte som ekonomibyggnader. De anses vara självständiga förädlingsindustrier.

Tänk på

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då behöver du kontakta Miljöförvaltningen för att få dispens.

Strandskydd

Om din fastighet ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen av bygglov.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomibyggnad

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender