Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utfart

När du planerar att bygga nytt eller förändra en fastighet är det viktigt att tänka på sikten vid utfarten till och från din byggnad. Din tomt ska skötas på ett sätt som innebär att risken för olycksfall begränsas.

Det är bra om du vet var du vill ha din utfart redan innan du börjar bygga. Då kan du placera dina växter på ett sätt som gör din utfart trafiksäker även i framtiden.

Fastighetsägaransvar

Om du skulle vilja ändra din utfart eller anlägga en ny till din fastighet måste du enligt väglagen ansöka om tillstånd först.

Ansök om ny eller ändrad utfart

Tänk på

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns. Om du vill veta mer om trafiksäkerhet kan du läsa Tekniska förvaltningens information om häckar och buskar.

Trafiksäkerhet, häckar och buskar

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utfart

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender