Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny park, Viskans park

Startar: | Planeras att vara klart:

Vi bygger en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder.

Parken byggs i etapper, där vi färdigställer en del innan vi skapar nästa. Läs om parkens status och våra pågående delprojekt längre ner på sidan.

Arbetet bakom parken.

Medborgardialog

En målsättning för flera delprojekt i Viskans park är att de ska planeras tillsammans med boråsarna. Medborgardialoger kan se olika ut. Ibland görs dem i samband med olika event, ibland skickas det ut inbjudningar till särskilda dialogtillfällen och ibland görs dem digitalt med hjälp av enkäter. De förslag och idéer som samlas in tas sedan med och används som underlag när projektet planeras och gestaltas.

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du se vad status är för den nya parken, Viskans park.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Planering

Viskans park är en fem kilometer lång park och består av flera delprojekt. Delprojekten har alla olika status. Några är i idéstadiet och andra är under utförande eller klart.

Projektet som helhet befinner sig i planeringsstadiet.

Flera delprojekt är redan igång och vissa av dem blir klara under 2024. Läs mer om aktuella delprojekt längre ned på sidan.

Anteckning med skiss av hus

Delprojekt

Viskans park är en fem kilometer lång park och består av flera delprojekt. Du kan läsa om delarnas status under vardera delprojekts sida.

Delprojekt

Karta

Karta

Kartan visar en vy över parkens sträckning

Information, ikon

Läs även om:

  • Vision 2025
  • Borås översiktsplan
  • Borås utbyggnadsstrategi
  • Stadsbyggnadsprogrammet: Staden vid parken
  • Nyhet: Vinnaren av Mittpunkten
  • Nyhet: Sjömarkenskolan inviger sin superpark
  • Nyhet: Arkitektteam valt för att utveckla Pulsenområdet
  • Nyhet: Arkitekttävling Mittpunkten
  • Nyhet: Namntävlingen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-03-30] Ny park, Viskans park

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol