Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny detaljplan, Viskaholm

Startar: | Planeras att vara klart:

Vi håller på och ta fram en detaljplan för Viskaholm. Platsen är centralt belägen och kommer bli en viktig del i Viskans park. Projektet väver ihop det gamla Borås med det nya. Detaljplanen föreslår att Viskaholms Wäfveri bevaras och används som kontor.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 400 bostäder och centrumfunktioner med kontor, handel, livsmedelbutik på bottenplan inom planområdet Viskaholm 2 med flera. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och kopplingen från centrum mot Resecentrum och på sikt även mot Norrby. Viskans park planeras gå genom området.

Detaljplan för Viskaholm

Visionsbild över Viskaholm. Vy från gatan.

Visionsskiss: Wingårdhs

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du se vad status är för detaljplanen Viskaholm.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Idé/uppstart

Detaljplanen var ute på granskning under maj-juni 2022.

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som påverkas av detaljplanen (sakägarna). Efter samrådet bearbetar vi planförslaget och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att ställa ut planen för granskning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.

Karta

Karta

Kartan visar en vy över detaljplaneområdet.

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-02-07] Ny detaljplan, Viskaholm

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol