Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny detaljplan, Pulsenområdet

Startar: | Planeras att vara klart:

Ett digitalt distrikt med bostäder och kontor med vatten och grönska i nära anslutning. Vi vill att centrum ska växa med fler bostäder och arbetsplatser i Pulsenområdet! Viskan ska göras mer tillgänglig och Viskans park kommer gå genom området.

Under hösten 2021 anordnade Pulsen Fastigheter ett parallellt uppdrag i samverkan med Borås Stad. Vinnaren av tävlingen blev team Malmström Edström, Sydväst arkitektur och landskap och Linnarcs förslag.

Detaljplan för Pulsenområdet

Adress/plats

Pulsenområdet ligger mellan Centrum och Göta och stäcker sig på båda sidor om motorvägen.

Vision över hur Pulsenområdet kan bli. 
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du se vad status är för arbetet med Pulsenområdet.

Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Idé eller uppstart

Detaljplanen för Pulsenområdet var ute på samråd mellan 5 september och 2 oktober 2022. Efter samrådet går vi igenom synpunkterna och reviderar planen.

Just nu gör vi justeringar i utformningen av planhandlingar. Nästa steg i detaljplaneprocessen är granskning, då får du som boråsare möjlighet att ge synpunkter på förslaget.

Detaljplanen beräknas vara klar 2025.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Karta

Karta

Kartan visar en vy över detaljplaneområdet.

Information, ikon

Läs även om:

Länkar och information som exempelvis, gällande detaljplan, ÖP, strukturskiss, nyheter och annat som kan intressera.

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-02-07] Ny detaljplan, Pulsenområdet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol