Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sammanställning av dialog med boråsare

Under perioden 14 augusti till 13 september 2020 hölls en dialog med boråsarna kring parken. Under dialogen var parkens tänkta sträckning genom staden markerad med gröna målade pilar och prickar, gröna pinnar och informationsskyltar längs med vägen. Det genomfördes guidade vandringar och cykelturer med stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare längs stråket och det var en utställning om parken i Kulturhuset. På en hemsida fanns information och en enkät som boråsarna uppmanades att fylla i för att tycka till om parkens utformning. Vandringarna, cykelturen och enkäten marknadsfördes via sociala medier och i Borås Stads egna kanaler. Dialogen finns sammanställd i en bilaga till stadsbyggnadsprogrammet.

Dialogens innehåll

 • Vandringar och cykelturer
 • Utställning i Kulturhuset
 • Hemsida med all information om parken och en enkät att fylla i

Vandringar och cykelturer

Under dialogen var sträckan markerad med skyltar, gröna prickar, pilar och stolpar. Det genomfördes guidningar till fots och med cykel av Borås stadsarkitekt och
Borås stadsträdgårdsmästare. Totalt gick eller cyklade cirka 70 personer med oss.

Utställning i Kulturhuset

Under dialogen fanns en utställning i Kulturhuset där parkens sträckning var markerad i en fysisk stadsmodell över centrum och i 3D över hela staden. I utställningen fanns också flera planscher med information och hänvisningar till hemsidan och enkäten.

Utställningen var tillgänglig hela tiden under Kulturhusets öppettider under dialogen. Vi stod på plats och pratade med besökare vid fyra tillfällen. Vid dessa tillfällen fick vi besök av cirka 30 personer.

Sammanfattning vandringar och utställning

 • Överlag mycket positiv respons.
 • De vi mötte lyfte att det generellt är väldigt bra med dialog. Önskar fortsatt inflytande under hela processen.
 • Många förslag på innehåll, exempelvis utegym, löp-/cykel-/motionsspår, många träd, basketplaner, många parkbänkar.
 • Ett antal tankar och synpunkter, exempelvis tänk på cyklisterna, fortsätt ha dialog och låt boråsarna vara med i arbetsgrupper, ha gärna förgreningar ut från parken.

Sammanfattning enkät

Enkäten på hemsidan bestod av fem huvudfrågor plus underfrågor med fritextsfält.

 1. Din känsla för parken?
 2. Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att det finns i parken?
 3. Vad tror du främst att du skulle använda parken till?
 4. En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?
 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

Vi fick in totalt 70 svar på enkäten. På den första frågan svarade 91,4 procent att de hade en positiv känsla för parken.

Oroliga och/eller negativa synpunkter

 • Flera personer har lyft konflikt mellan gång och cykel
 • Några har uttryckt oro för stökiga griftegårdar
 • Ett fåtal personer har ifrågasatt parken på grund av kostnader
 • Någon har skrivit om trygghet och säkerhet (”park = otryggt”)
 • Ett par personer anser att vi ska lägga pengarna på befintliga parker eller annat (exempelvis äldrevård, Rockborgen)
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sammanställning av dialog med boråsare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
Ikon: Kalender

Kalender