Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Viskaholm 2 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-656 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att möjliggöra ca 400 bostäder och centrumfunktioner med kontor, handel, livsmedelbutik på bottenplan inom planområdet Viskaholm 2 med flera. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och kopplingen från centrum mot Resecentrum och på sikt även mot Norrby. Detalplanen följer kommunens översiktsplan.

Planen har varit på samråd under 19 januari till den 26 februari 2021. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför en betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning MKB inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 16 maj - 20 juni 2022.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Mer information finns på boras.se/västracentrum Länk till annan webbplats..

Viskans park

Stadsbyggnadsprogram - Staden vid parken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Äldre handlingar

Handlingar från samråd

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-30] Centrum, Viskaholm 2 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol