Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bo närheten av miljöfarlig verksamhet

Om du bor eller arbetar i närheten av en så kallad farlig verksamhet har du rätt att få information om vad det är och hur du ska agera vid en olycka.

Lagar

Verksamheter där en eventuell olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö kallas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4§ för farlig verksamhet (2:4-anläggning). Vid dessa anläggningar krävs en rimlig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4§ för farlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. Det finns två kravnivåer, en högre kravnivå och en lägre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen.

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen och Borås Stad

Det är länsstyrelsen som i samråd med kommunen beslutar om vilka anläggningar som enligt lagen ska bedömas som farlig verksamhet. Kommunen har tillsynsansvaret inom sitt geografiska område för alla 2:4-anläggningar, medan länsstyrelsen har tillsynsansvaret för de verksamheter som också faller under Sevesolagstiftningen. Företag som omfattas av lagstiftningen är skyldiga att till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen göra en anmälan som innehåller en beskrivning och ett handlingsprogram för hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka.

Information om risker

Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet rätt att få information om vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder som ska göras och hur de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar. Det åligger också kommunen att informera allmänheten om de Sevesoanläggningar som finns i området.

I Borås finns det flera verksamheter som omfattas av detta. Alla Sevesoverksamheter omfattas av den lägre kravnivån.

 • Viareds flygplats - 2:4-anläggning
 • Bergtäkt Hedared Sand & betong, Ramnaslätt - Sevesoanläggning
 • Bergtäkt NCC Industry AB, Ramnaslätt - Sevesoanläggning
 • Bergtäkt NCC Industry AB, Falskog - Sevesoanläggning
 • Borås Energi och Miljö AB, Rya kraftvärme - Sevesoanläggning
 • Borås Energi och Miljö AB, Sobacken - Sevesoanläggning
 • Brenntag Nordic AB, Viared - Sevesoanläggning

På Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har information om några av dessa verksamheter och hur du varnas vid en olycka.

Farlig verksamhet, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om farlig verksamhet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bo närheten av miljöfarlig verksamhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender