Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skadedjur, ohyra och vilda djur

Om djur ska betraktas som skadedjur eller ohyra avgörs inte av arten utan av mängden och platsen de uppträder på. Exempel på ohyra kan vara mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor. Med skadedjur avses bland annat möss, råttor och duvor.

Skadedjur och ohyra kan orsaka stora problem för de som drabbas av dessa. Hyresgäster som har problem med skadedjur eller ohyra i sin bostad eller inom fastigheten och som bor i ett hyreshus eller bostadsrätt ska kontakta hyresvärden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. Det är fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med skadedjur och ohyra.

Äger du en villa eller ett hus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering, ofta är det en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- eller hemförsäkring.

En hyresvärd är enligt lagstiftningen skyldig att vidta åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet. Denna skyldighet gäller även om hyresgästen är den som förorsakat förekomst av ohyra. Om hyresgästen inte har förorsakat förekomsten av ohyra så kan hyresgästen kräva ersättning för kostnader hen får i samband med att ohyran utrotas.

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska enligt lagstiftningen hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Åtgärder ska genomföras mot skadedjur som kan orsaka besvär för människors hälsa. Med besvär för människors hälsa menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Om problemet inte åtgärdas kan en anmälan lämnas, hur du gör en anmälan kan du läsa mer om på

Klagomål vid störningar i boendemiljön Öppnas i nytt fönster.

Djur utomhus

Om vilda djur orsakar skador utomhus så är det fastighetsägarens ansvar. När det gäller tama djur ligger ansvaret på djurägaren.

Om det krävs avskjutning är det jaktlagens bestämmelser som gäller. För att bedriva skyddsjakt inom tätbebyggt område krävs det tillstånd från polisen. Kostnaden för en eventuell avskjutning ligger på fastighetsägaren.

Allmänna platser, som till exempel parker, ägs i regel av kommunen och kommunen är också ägare av en del byggnader, och då är det kommunens ansvar att genomföra åtgärder.

På länkarna nedtill kan du hitta mer information gällande diverse arter och hur dessa får, eller inte får, hanteras.

Länkar

Frågor och svar kring vilda djur (länsstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fladdermöss i hus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fågelungar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grävling under huset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hackspett

Kanadagås

Kanin

Katt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mink Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mördarsnigel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådjur

Råttor och möss

Vilda fåglar i staden - gråsparv, pilfink, kaja, kråka, skata, mås och tamduva

"Övergivna" djurungar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skadedjur, ohyra och vilda djur

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender

 • Demensdagen


  Tid: kl.
  Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, lokal...

 • Löv i fokus med svart scen i bakgrund

  Fristaddagarna


  Tid: kl.
  Plats: Fristad torg med omnejd

 • Bild tagen inifrån Hultahuset med en folkmassa utanför

  Hej Hulta!


  Tid: kl.
  Plats: Hultahuset och Hulta torg