Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nedtagning av träd på park- och naturmark

Träden i vår stad engagerar många invånare på olika sätt. Även om träd ofta ses som positiva inslag i vår stadsmiljö kan de ibland upplevas som störande eller hindrande. De kan till exempel stå för nära en fastighet, skymma utsikten eller störa teknisk utrustning.

Träden fungerar även som vår stads lungor, skänker skugga varma sommardagar och bidrar till att vi får avkopplande, spännande och rogivande parkmiljöer och gatustråk. Därför är vi försiktiga med att fälla träd på offentlig mark.

Vi ansvarar för och genomför löpande översyn av kommunens träd i park- och naturmark. Vi säkerställer att träden är friska och inte skadade på något annat sätt.

Eftersom träden har en så viktigt roll och funktion i vår stad är vi försiktiga med att ta ned träd. Vi går alltid noggrant igenom våra alternativ och måste ha goda skäl för att fälla ett träd.

Hjälp oss genom att felanmäla träd

Du hjälper oss att hålla kommunens parker och naturområden säkra genom att felanmäla träd som ser ut att må dåligt eller upplevs som farliga.

Har du önskemål om att vi ska ta ned ett träd kan du också anmäla det via Borås Stads app för synpunkter och felanmälan. Inkomna önskemål för fällning av träd i park- och naturmark behandlar vi löpande och varje ärende bedöms enligt de punkter som redovisas ovan.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Vi tar ner träd om:

 • Trädet har nedsatt kondition och anses farligt och kan inte säkras genom beskärning.
 • Trädet har en varaktig sjukdom eller angrepp av exempelvis svamp som medför smittorisk.
 • Trädet gallras bort för att gynna omgivande träds utveckling.
 • Trädet tas bort för att föryngra beståndet.
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.

Vi tar inte ner träd om:

 • Trädet skuggar en tomt och/eller bostadshus.
 • Trädet skymmer utsikten.
 • Trädet tappar löv, barr eller frön på privat mark/tomt.
 • Trädet orsakar en försämrad tillväxt på privat mark/tomt.
 • Trädet stör/skymmer solceller, parabolantenner eller annan teknisk utrustning.
Kronan på ett träd
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nedtagning av träd på park- och naturmark

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender